Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Hjemmehjælp på ældres præmisser

Den enkeltes behov skal altid være i centrum for bevilling af hjemmehjælp.

Visitation til hjælp skal kunne tilgodese såvel fysiske, som psykiske og sociale behov for hjælp. Det skal således være muligt at bevilge social omsorg som en del af hjælpen.

Den enkeltes behov skal altid være i centrum for bevilling af hjemmehjælp.

Visitation til hjælp skal kunne tilgodese såvel fysiske, som psykiske og sociale behov for hjælp. Det skal således være muligt at bevilge social omsorg som en del af hjælpen.

Pårørende og andre skal inddrages i forbindelse med visitation, hvis den enkelte hjemmehjælpsansøger ønsker det.

Læs synspunktet: Mål og motivation i centrum

Sygdom og dødsfald

Visitation til hjemmehjælp skal altid tage udgangspunkt i den enkeltes behov.

Der kan være flere årsager til, at man søger om hjemmehjælp. Man kan have været udsat for en pludselig livsændring på grund af akut opstået sygdom, man har mistet sin ægtefælle, eller der kan være sket en ulykke.

Men der kan også være tale om behov for hjælp, fordi ens helbred gradvist er blevet dårligere, man er måske blevet deprimeret og ensom, og har mistet lysten til livet.

Læs synspunktet: Et liv med hjemmehjælp

Varig eller midlertidig hjælp

Det er en grundhjørnesten i vores velfærdssamfund at give hjælp til de mennesker, der har behov.

Visitation til hjælp skal tage udgangspunkt i:

  • Den svækkede ældres behov for hjælp og ønsker til det fremtidige liv.
  • det konkrete behov for hjælp ud fra en helhedsvurdering af fysiske, sociale og mentale forhold for den enkelte svækkede ældre.
  • dialog med pårørende og andre om behov for hjælp, hvis den enkelte svækkede ældre ønsker det.
  • en skelnen mellem behov for varig eller midlertidig hjælp.
  • en forståelse for, at den enkelte livssituation og behov kan ændres over tid, hvilket kræver fleksibel bevilling.

Sidst opdateret 26.02.2021