Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hjemmehjælp

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Rammer for rehabilitering

Landets kommuner skal tilbyde hverdagsrehabilitering efter serviceloven.

Fra 1. januar 2015 skal kommunerne vurdere om ældre, der søger om hjemmehjælp, kan rehabiliteres. Kommunen skal vurdere, om rehabilitering kan forbedre personens funktionsevne. Og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp.

Svækkede ældre, der allerede modtager hjemmehjælp, skal også igennem en sådan vurdering inden 1. januar 2017.

Kommunen skal tilrettelægge og udføre rehabiliteringsforløbet helhedsorienteret og tværfagligt. Der skal fastsættes individuelle mål for forløbet i samarbejde med den ældre.

Kommunen skal tydeligt beskrive omfang, indhold og udførelse af indsatsen af rehabilitering. Det skal tydeligt fremgå, hvad målet er med indsatsen. Hvordan kommunen vil følge op, og hvilken hjælp han/hun kan forvente.

Kommunerene er forpligtede til at yde hjemmehjælp til de, der ikke vurderes at kunne deltage i eller have fordel af et rehabiliteringforløb.

En ældre kan vælge ikke at gennemføre rehabiliteringsforløbet. Fx hvis den ældre bliver syg og ikke magter at fuldføre forløbet. Eller hvis det er svært at finde motivationen.

Alle kommuner er forpligtede til at udforme kvalitetsstandarder for hverdagsrehabilitering efter Serviceloven § 83 og § 83 a.

Læs også: Mål og motivation i centrum

Sidst opdateret 17.02.2017