Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hjemmehjælp

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Pårørende overtager flere og flere opgaver

VIVE har undersøgt, hvem der oftest hjælper svage ældre med en række opgaver i hjemmet.

VIVEs analyse viser, at svage ældre over tid i mindre grad får hjælp fra hjemmehjælpen, og at ægtefællen/samleveren har overtaget flere opgaver.

Andelen af svage ældre, der fortrinsvis får hjælp fra ægtefællen eller samlever til tungere rengøring, er således steget fra 15 procent i 2002 til 24 pct. i 2010. For lettere rengøring er andelen af ægtefæller, der hjælper, steget fra 11 til 19 pct. på ti år.

Skal klare sig selv, selvom de ikke kan

Analysen viser også, at flere svage ældre selv må påtage sig flere daglige opgaver, selvom de har angivet, at de ikke kan udføre disse opgaver.

Der er især sket en stigning i udækkede behov i forhold til tungere rengøring og indkøb.

Rammer svage ældre uden samlever særligt hårdt

Udviklingen rammer især svage ældre uden ægtefælle eller samlever, og de er dermed i stigende grad overladt til sig selv. Ifølge analysen er der sket en stigning i andelen af svage borgere uden samlever/ægtefælle, som samtidig har en funktionsnedsættelse, som selv må udføre daglige gøremål uden hjælp. Her er andelen steget fra 32,78 pct. i 2002 til 47,19 pct. i 2012. Denne stigning er mere markant blandt enlige ældre end svage ældre med ægtefælle eller samlever.

For svage ældre med to eller flere funktionsnedsættelser og uden ægtefælle/samlever er udviklingen den samme: Her er hjælp fra familie og venner og hjemmehjælpen faldet med ca. 10 procentpoint.

Halvering af hjemmehjælpsmodtagere

Analysen viser, at andelen af svage ældre med en eller flere funktionsnedsættelser, som udelukkende modtager hjælp fra hjemmehjælpen, er næsten halveret blandt 67-82-årige på ti år mellem 2002-12.

Det fremgår af Ældredatabasen, som VIVE har baseret sin undersøgelse på, at hvor der i 2002 var 76 pct. af de ældre mellem 67-82 år, som kunne udføre alle opgaver selv, var det steget til 82 pct. i 2012.

Færre har funktionsnedsættelser

Andelen af ældre med en funktionsnedsættelse faldt desuden fra 11 pct. til 9 pct. i løbet af tiårsperioden. I samme periode faldt andelen af ældre med to eller flere funktionsnedsættelser fra 13 pct. til 9 pct.

Sidst opdateret 11.03.2019