Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hjemmehjælp og rehabilitering

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælp i tal

Siden 2008 er antallet af personer visiteret til hjemmehjælp faldet med 20 pct. Samlet set er der skåret ca. 6 milioner hjemmehjælpstimer.

Ældre Sagen undersøger løbende hjemmehjælpen til ældre og samler de vigtigste tal.

Færre hjemmehjælpsmodtagere

De seneste år er antallet af hjemmehjælpsmodtagere faldet.

I 2015 var 123.000 personer over 65 år visiteret til hjemmehjælp i eget hjem. Det er ca. 30.000 færre end i 2008.

Det fremgår af undersøgelsen Hjemmehjælp til Ældre 2015, lavet af Ældre Sagen i samarbejde med Danmarks Statistik.

Læs undersøgelsen her

Seks millioner færre hjemmehjælpstimer

Samlet set er der skåret ca. 6 millioner hjemmehjælpstimer til +65-årige siden 2008.

Det svarer til en reduktion i hjemmehjælpen til +65-årige på 20 pct. i samme periode, hvor antallet af +65-årige er steget med 23 pct.

Fra 2014 til 2015 er hjemmehjælpen faldet med ca. 300.000 timer på årsbasis.

For de personer, der modtager hjemmehjælp, ligger det gennemsnitlige antal timer dog på det samme niveau som i 2008.

Ældre Sagen mener, at udviklingen er bekymrende.

Læs: Seks millioner færre hjemmehjælpstimer

Sidst opdateret 19.12.2017