Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hjemmehjælp og rehabilitering

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælp i tal

Siden 2008 er antallet af personer visiteret til hjemmehjælp faldet med 20 pct. Samlet set er der på årsbasis skåret ca. 6 mio. hjemmehjælpstimer væk.

Ældre Sagen undersøger løbende hjemmehjælpen til ældre og samler de vigtigste tal.

Færre hjemmehjælpsmodtagere

De seneste år er antallet af hjemmehjælpsmodtagere faldet.

I 2015 var 123.000 personer over 65 år visiteret til hjemmehjælp i eget hjem. Det er ca. 30.000 færre end i 2008.

Det fremgår af undersøgelsen Hjemmehjælp til Ældre 2015, lavet af Ældre Sagen i samarbejde med Danmarks Statistik.

Læs undersøgelsen her

Seks millioner færre hjemmehjælpstimer

Samlet set er der på årsbasis skåret ca. 6 mio. hjemmehjælpstimer til +65 årige væk siden 2008.

Det svarer til en reduktion i hjemmehjælpen til 65+ -årige på 20 % i samme periode, hvor antallet af 65+årige er steget med 23 %.

Fra 2014 til 2015 er hjemmehjælpen faldet med ca. 300.000 timer på årsbasis.

For de personer, der modtager hjemmehjælp, ligger det gennemsnitlige antal timer dog på det samme niveau som i 2008.

Ældre Sagen mener, at udviklingen er bekymrende.

Læs: Seks millioner færre hjemmehjælpstimer

Sidst opdateret 30.03.2017