Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Et bad om ugen er normen

En ny undersøgelse blandt landets kommuner viser, at 59 pct. af hjemmehjælpsmodtagere, der er visiteret til bad, kun får tilbudt bad en gang om ugen.

 

Ældre Sagen har i 2017 fået foretaget en undersøgelse af den kommunale ældrepleje blandt landets ældrechefer.

Af de 76 kommuner, som deltog i undersøgelen, tilbyder 59 pct. i udgangspunktet kun ét bad om ugen til hjemmehjælpsmodtagere, der er visiteret til personlig pleje.

I 2015 var det 44 pct. af kommunerne, der tilbød ét bad om ugen. Dengang tilbød 20 pct. af de deltagende kommuner bad hver dag alle ugens syv dage. I dag er det faldet til 3 pct. af de kommuner, som deltog i den nye undersøgelse.

Mange ældre oplever begrænset indflydelse på egen pleje

Hjemmehjælpsmodtagerne selv giver udtryk for, at de har begrænset indflydelse på den hjælp de får. det gælder også tilbuddet om bad.

I en undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere fra 2016 siger 48 pct. af de adspurgte, at de har behov for hjælp til bad.

Heraf svarer 28 pct., at de ikke har mulighed for at komme i bad, når de ønsker det.

Frisk luft er nu en kommunal opgave

I kommuneundersøgelsen fra 2017 svarer 55 pct. af adspurgte kommuner, at det er en kommunal opgave at tilbyde en tur i frisk luft til hjemmehjælpsmodtagere.

En tilsvarende undersøgelse fra 2013 viser, at det dengang kun var knap hver fjerde adspurgte kommune, der mente, at det var deres opgave at tilbyde ældre frisk luft.

Læs også: Undersøgelse om kommunal ældrepleje 2017

Om undersøgelsen
Undersøgelse om kommunal ældrepleje er gennemført af analyseinstituttet Megafon for Ældre Sagen. Den er gennemført som telefoniske interview med landets ældrechefer i perioden fra den 20. april til den 6. juni 2017.

I alt deltager 76 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 78 pct. Undersøgelsen er repræsentativ for landets kommuner hvad angår kommunestørrelse, kommunetype og region. 

Tallene afrundes, så den samlede andel overstiger steder 100 pct.

Hjemmehjælp - der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje - med udgangspunkt i den enkeltes behov. 

Hjemmehjælp er et kerneområde for Ældre Sagen.

Se mærkesagen

 

 

 

Sidst opdateret 22.10.2021