Hjemmehjælp

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Tilkøb må ikke føre til skrabet hjemmehjælp

At du kan købe ekstra ydelser i hjemmeplejen af egen lomme må ikke føre til mere egenbetaling eller til ringere hjemmehjælp.

Hjemmehjælpsmodtagere skal have den pleje, de har brug for, og som de er visiteret til.

Derfor må det ikke føre til, at du selv skal til lommerne, når kommuner tilbyder ekstra hjælp.

Kommunerne København, Odense, Aarhus, Esbjerg og Randers tilbyder nu, at du kan købe ekstra ydelser i hjemmeplejen som et forsøg.

For Ældre Sagen er det helt afgørende, at der holdes skarpt øje med, at ordningen ikke bruges til at skære i den nødvendige hjemmepleje.

Købt hjælp kan udhule hjemmehjælpen

Ældre Sagen mener som udgangspunkt, at forsøget er et godt initiativ, hvis det giver mere at vælge imellem som hjemmehjælpsmodtager. De vil kunne få den samme person, som hjælper dem med f.eks. personlig pleje og praktisk hjælp til også at pudse vinduer, så ens hjem ikke ender som en banegård med mange fremmede mennesker.

Men Ældre Sagen frygter også, at nogle kommuner fristes til at udhule eller helt fjerne opgaver - eksempelvis en times rengøring om ugen - og i stedet gøre det til noget, som hjemmehjælpsmodtageren skal betale for.

Ordningen sætter kommunerne i en dobbeltrolle, hvor de visiterer til gratis opgaver, mens det er de samme kommuner, der selv bestemmer, hvor stort markedet for betalte opgaver skal være.

Dette kan føre til, at den enkelte skal betale mere af egen lomme.

Læs også: Mindre hjemmehjælp er lig med mindre tryghed

Mindre hjemmehjælp er lig med mindre tryghed

Personlig pleje ikke til salg 

Betalt hjemmehjælp må aldrig være personlig pleje, men skal alene være praktiske opgaver, der ikke i forvejen tilbydes. Eksempelvis vinduespudsning.

Læs også: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere

Ældre Sagen overvåger

Ældre Sagen vil overvåge forsøgsordningen i kommunerne for at se, om der sker et skred væk fra de almindelige visiterede opgaver over til, at nødvendig hjælp bliver til noget, vi selv skal betale for.

Mange modtagere af hjemmehjælp vil ikke have råd til at købe ekstra opgaver, og derfor kan flere selvbetalte opgaver føre til, at hjemmehjælp bliver skævt fordelt mellem dem, der har råd, og dem, der ikke har.

Læs også: Værdighed i ældreplejen

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje.

Se mærkesagen

Sidst opdateret 13.11.2020