Hjemmehjælp

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Ret til social omsorg

Man skal have ret til social omsorg og hjælp via klippekort

Da man indførte de såkaldte klippekort til hjemmehjælp for de svagest stillede hjemmehjælps-modtagere, gav man dem mulighed for at komme ud i den friske luft, deltage i lokale arrangementer eller drikke en kop kaffe med hjemmehjælperen en gang imellem. Vi kalder det social omsorg for de ældre mennesker, der har svært ved selv at komme uden for deres hjem uden hjælp. Klippekortet giver den enkelte ret til selv at vælge, hvad han eller hun vil have hjælp til i en halv time ugentligt.

Læs også: Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Desværre ser vi, at mange kommuner har valgt at skære ned på denne mulighed, og flere kommuner har valgt helt at stoppe med klippekort. Det har de gjort på trods af, at kommunerne har fået ekstra midler til netop denne hjælp.

For Ældre Sagen er dette uacceptabelt. De svageste hjemmehjælps-modtagere bliver på denne måde frataget den humane mulighed for at komme lidt ud i den friske luft, møde andre mennesker og føle sig som en del af det samfund, de lever i.

Ældre Sagen vil derfor arbejde for, at retten til social omsorg skrives ind i lovgivningen, så alle kommuner forpligtes til at tilbyde hjælp i form af klippekort til de ældre mennesker, der er svage og netop har behov for social omsorg.

Læs også: Bevar hjemmehjælp til svækkede ældre

Sidst opdateret 02.09.2019