Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Rehabilitering skal være et frivilligt tilbud

Rehabilitering skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov – og være et frivilligt tilbud til svækkede ældre.

Gennem rehabilitering bliver passiv hjælp vendt til aktiv hjælp. Hjemmeplejen skal sammen med den enkelte modtager målrettet arbejde mod at styrke og forbedre funktionsevne i et selvhjælpsforløb.

Målet er, at ældre kan forblive selvhjulpne længst muligt og leve det liv, de selv ønsker.

Ældre Sagen bakker op omkring kommunernes øgede rehabiliteringsindsats, som kan komme mange ældre til gode. Men der er nogle forudsætninger, der skal være til stede for, at et rehabiliteringsforløb kan blive succesfuldt.

Borgernes egne ønsker og behov

Rehabilitering skal ske med borgernes egne mål og motivation som udgangspunkt. Og motivationen er kun til stede, hvis borgeren deltager frivilligt i forløbet. 

Når en ældre står overfor et rehabiliteringsforløb, skal hjemmeplejen være opmærksomme på og lydhøre over for de individuelle ønsker og behov under hele processen. Der kan være eventuelle psykiske og sociale problemstillinger, som kræver opmærksomhed.

Læs synspunktet: Bevar hjemmehjælp til svækkede ældre

Helhedsvurdering af livssituation 

Der skal foretages en helhedsvurdering af borgernes livssituation, så der tages højde for den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering skal tilgodese svækkede ældres samlede livssituation og ikke kun sigte på genoptræning.

Ældre Sagen arbejder for, at ingen lades i stikken. At alle får tilgodeset deres behov på den ene eller anden måde. Derfor er det også vigtigt, at kommunen løbende følger op også efter et rehabiliteringsforløb er endt.

Læs fakta: Regler for rehabilitering

Sidst opdateret 09.03.2021