Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Gode relationer mellem hjemmehjælpsmodtager og hjælper

For den enkelte hjemmehjælpsmodtager er det afgørende, at man kan være tryg i forhold til den hjælp, man får. Og det er også vigtigt, hvem man får hjælpen af, og den relation, man har til sin hjemmehjælper. 

  • Gode relationer mellem hjemmehjælpsmodtager og hjælper er afgørende for, at vi oplever tryghed og tillid til hjælpen. Det er samtidig afgørende for at kunne iagttage udviklingen i den enkeltes behov for hjælp.
  • Hjælpen skal organiseres, så der kommer så få forskellige hjælpere som muligt i den enkeltes hjem.
  • Hjælpen skal udformes, så den udføres i forhold til den enkeltes skiftende behov

Læs synspunktet: Hjemmehjælp på ældres præmisser

Den menneskelige relation

Den menneskelige relation til de hjælpere, som kommer i hjemmet, betyder utrolig meget for hjemmehjælpsmodtagerens tryghed og velvære.

Den menneskelige relation betyder også meget for hjælpernes mulighed for bedst muligt at give den rigtige hjælp.

Derfor er det afgørende, at organiseringen af hjælpen organiseres, så man kan opbygge og fastholde tætte relationer mellem modtager af hjælp og den, der yder hjælpen.

Behovet for hjælp ændres over tid

Den enkelte hjemmehjælpsmodtagers behov for hjælp kan variere over tid.

Det gælder i særlig grad, hvis man har brug for hjælp til personlig pleje og til sociale aktiviteter.

Det er afgørende for oplevelsen af, at hjælpen opfylder den enkeltes behov i hverdagen. Når behovene skifter, skal hjælpen kunne tilpasses.

Løbende tilpasning

Organiseringen af hjælpen skal:

  • medvirke til at fastholde den enkeltes autonomi og ret til privatliv
  • baseres på tætte relationer mellem modtager og hjælper
  • ·være fleksibel med mulighed for løbende tilpasning
  • ske i et samspil med andre, så hjemmehjælpsmodtageren kan fastholde/udbygge sociale aktiviteter

Læs synspunktet: Ret til social omsorg

Sidst opdateret 26.02.2021