Hjemmehjælp

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælp i tal

Siden 2008 er antallet af personer visiteret til hjemmehjælp faldet med 20 pct. Samlet set er der skåret ca. 6 millioner hjemmehjælpstimer.

Ældre Sagen undersøger løbende hjemmehjælpen til ældre og samler de vigtigste tal.

Siden 2008 er antallet af personer visiteret til hjemmehjælp faldet med ca. 6,5 mio. timer. For 67 til 79 årige er de sket en reduktion af visiterede hjemmehjælpstimer med 41 %. For +80 årige er faldet tilsvarende på 33 %

Færre svage ældre får hjælp

En analyse udarbejdet af det nationale forskningsinstitut VIVE for Ældre Sagen viser, at i perioden fra 2007 til 2017 er der sket en vækst i antallet af borgere med udækket behov på 50 %. Udækket behov betyder, at selvom man har en eller flere funktionsnedsættelser, så får man ikke hjælp til eksempelvis praktiske gøremål som rengøring.

I 2017 var der i alt over 73.000 svækkede ældre med udækket behov.

Læs undersøgelsen her

Der mangler 12,3 millioner hjemmehjælpstimer

Samlet set er der sparet ca. 6,5 millioner hjemmehjælpstimer til +65-årige siden 2008.

Samtidig har der været en vækst i ældrebefolkningen, der gør, at der burde have været tilført 5,8 millioner timer, hvis serviceniveauet fra 2008 var blevet bevaret.

Besparelsen på hjemmehjælpstimerne samtidig med væksten i ældrebefolkningen betyder derfor samlet set, at der mangler 12,3 millioner timer, hvis vi i dag skulle have samme serviceniveau som i 2008.

 

Sidst opdateret 10.08.2020