Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

44 minutter om ugen til praktisk hjælp

Siden 2008 er antallet af personer visiteret til hjemmehjælp faldet ligesom de får hjælp i kortere tid

I 2019 modtog 125.918 65+årige hjemmehjælp.

 

44 minutter om ugen til praktisk hjælp

Hjemmehjælpsmodtagere, der udelukkende modtager praktisk hjælp, var i gennemsnit visiteret til 0,44 timer om ugen i 2019

Hjemmehjælpsmodtagere, der udelukkende modtager personlig pleje, var i gennemsnit visiteret til 4,04 timer om ugen i 2019

Af dem modtager 50.945 både personlig pleje og praktisk hjælp, 15.073 modtager udelukkende personlig pleje og 59.901 modtager udelukkende praktisk hjælp.

Læs også: Indflydelse på sin hjemmehjælp

Flest timer går til personlig pleje

I 2019 blev der i alt visiteret 408.979 hjemmehjælpstimer pr uge til 65+årige:

62.168 af hjemmehjælpstimerne pr uge til modtagere, der udelukkende modtager personlig pleje,

26.875 af hjemmehjælpstimerne pr uge til modtagere, der udelukkende modtager praktisk hjælp

252.852 af hjemmehjælpstimerne pr uge til personlig pleje til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp 

67.084 af hjemmehjælpstimerne pr. uge til praktisk hjælp til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp.

Læs også: Et bad om ugen er normen

Hjemmehjælps-timer faldet med 10 pct på 10 år

I 2019 var 65+årige hjemmehjælpsmodtager i gennemsnit visiteret til 3,21 hjemmehjælpstimer om ugen.

I 2008 blev 65+årige hjemmehjælpsmodtagere i gennemsnit visiteret til 3,59 timer om ugen – det betyder, at der er et fald på 10,8 pct. mellem 2008 og 2019.

Hjemmehjælpsmodtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp var i gennemsnit visiteret til 6,23 time om ugen – heraf 4,91 timer til personlig pleje og 1,32 timer til praktisk hjælp.

Ældre Sagen undersøger løbende hjemmehjælpen til ældre og samler de vigtigste tal.

Læs hele mærkesagen: Hjemmehjælp - der passer til den enkeltes behov

Sidst opdateret 09.03.2021