Ældre Sagen og folketingsvalg 2019

DER ER BEHOV FOR AT UDVIKLE SUNDHEDSVÆSENET, SÅ ENHVER PATIENT HAR ET VÆRDIGT MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET. DER SKAL VÆRE SAMMENHÆNG I BEHANDLINGEN, OG DU SKAL SOM PATIENT KUNNE VÆRE TRYG VED AT FÅ EN HØJ KVALITET, UANSET HVOR DU BOR I LANDET.

I en vælgerundersøgelse, som Voxmeter har gennemført for Ældre Sagen, angiver 55 pct. af vælgerne, at ældre ’slet ikke’ eller ’kun i mindre grad’ får værdig pleje og omsorg på hospitaler.

Udviklingen går den helt forkerte vej, og problemet risikere at stige, i takt med at der bliver flere ældre over 80 år.

Brug for tryghed og værdighed

Især ældre, multisyge patienter har behov for, at deres forløb hænger sammen på tværs af hospital, egen læge og kommunen. I runde tal er der knap 160.000 ældre medicinske patienter i Danmark. De lider af fx type 2-diabetes, KOL, astma, knogleskørhed, leddegigt og demens. Og to tredjedele af dem har flere samtidige sygdomme.

De kræver høj faglighed og sammenhæng i behandlingen på tværs af fagligheder og på tværs af hospital, kommune og egen læge. Og det er afgørende med ens kvalitet - uanset hvor du behandles.

Læs også: Sundhed: Store lokale forskelle

Overbelægning er dødeligt

Ved en belægning på over 110 pct. er der ifølge en dansk undersøgelse 9 pct. højere risiko for at dø på hospitalet eller op til 30 dage efter udskrivelsen, end hvis belægningen er 70 pct. eller lavere. Overbelægning på sygehusenes medicinske afdelinger er trods mange års indsats stadig et problem. Og desværre går udviklingen den forkerte vej.

Det er uværdigt for patienterne at ligge på gangen, det øger risiko for fejl, og det er tegn på, at der ikke er personale og sengepladser nok. Overbelægning er især et problem på medicinske afdelinger, hvor der er mange ældre.

Læs også: Kom overbelægning på sygehusene til livs

Ældre Sagens forslag

  • Ny national handlingsplan for ældre medicinske og multisyge patienter med bl.a. én forløbskoordinator med samlet ansvar for at føre patienten trygt gennem forløbet.
  • Ret til pakke med egen forløbsplan inden for 24 timer efter akut indlæggelse.
  • Ret til geriatrisk/medicinsk opfølgning inden for det første døgn efter udskrivning ved akut indlæggelse.
  • Landsdækkende fortsat udbredelse af opfølgende hjemmebesøg, hvor praktiserende læge og hjemmesygeplejerske umiddelbart efter udskrivning sikrer opfølgning i borgerens eget hjem.
  • Kommunale visitatorer på sygehusene, der allerede før udskrivningen vurderer behov og igangsætter indsatser for borgeren, når vedkommende udskrives.
  • Udgående geriatriske teams fra hospitalerne, der understøtter indsatser på fx akutpladser i kommunerne.
  • Tilgængelig telefonrådgivning fra stamafdeling (hospitalsafdeling).
  • Sikre den fornødne lægefaglige behandling for patienter i hjemmesygeplejen, i akutfunktioner og på plejehjem, herunder fortsat udbredelse af plejehjemslæger.
  • Initiativer, der understøtter fælles ledelse og finansiering på tværs af sektorer - hospital, kommune og almen praksis.
  • Ingen overbelægning – overbelægning afskaffes i løbet af fem år.

Læs faktaark om Ældre Sagens forslag om sammenhæng i sundhedsvæsenet

Læs vores andre temaer om Folketingsvalg 2019

Det var utrygt

Mød tre ældre og hør, hvordan de oplever behandlingen på tværs af de regionale og kommunale sundhedstilbud.

Det var utrygt

Sidst opdateret 05.02.2020