Ældre Sagen og folketingsvalg 2019

Når man har bidraget til samfundet et langt liv, skal man kunne være sikker på at få hjælp, hvis man har brug for det. men alt for mange svækkede ældre får ikke den hjælp, de har brug for.

Ældreplejen har brug for et løft, og der er brug for langsigtede løsninger. Hjemmehjælpen til ældre er skåret så meget ned, at der i 2017 var 73.000 ældre, der ikke fik den hjælp, de havde behov for. De seneste ti år er der skåret med ca. 6,5 mio. timer i hjemmehjælpen.

Læs også: Alarmerende stigning i udækket behov for hjemmehjælp

Over 30 pct. af ældre over 80 år modtager hjemmehjælp, og de står for over halvdelen af alle bevilgede hjemmehjælpstimer. De næste ti år vil antallet af ældre over 80 år stige med over 150.000 - det svarer til en vækst på ca. 50 pct. Vi har aldrig tidligere i historien oplevet en så stor vækst. 

Mangel på varme hænder

I de kommende ti år vil der blive brug for over 40.000 nye uddannede medarbejdere inden for ældreplejen. Allerede i dag melder næsten tre fjerdedele af alle kommuner om mangel på arbejdskraft inden for ældreområdet.

FOA har beregnet, at der skal uddannes ca. 33 pct. flere på sosu-området årligt i de kommende år for at imødekomme manglen på arbejdskraft. Hvis det alene skal ske ved at optage flere unge, vil det ifølge FOA betyde, at ca. hver femte ung skal vælge en sosu-uddannelse.

Der er brug for en genopretning af ældreområdet, så alle ældre, der har behov for hjælp, kan leve et godt liv.

Ældre Sagens forslag

  • Der skal tilføres væsentligt flere midler til flere ansatte i ældreplejen, så hjemmehjælpen kan komme op på et rimeligt niveau.
  • Kommunerne skal have en garanti for, at de årlige økonomiske rammer løftes, så de tager højde for, at ældre udgør en stigende andel af befolkningen. Til gengæld skal kommunerne redegøre for, hvordan de bruger pengene.
  • Der er brug for en omfattende nytænkning af hele måden, vi organiserer og udfører ældreplejen på i Danmark.
  • Hjemmehjælpen skal - ud over praktisk hjælp og personlig pleje - også omfatte social omsorg for socialt og psykisk sårbare ældre.
  • Flere uddannelsespladser på SOSU- og sygeplejerskeuddannelserne.
  • Ledige seniorer skal have mulighed for omskoling til ældreplejen.

Læs faktaark om Ældre Sagens forslag om styrket pleje og omsorg

Læs vores andre temaer om Folketingsvalg 2019

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjemmehjælp og -pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs mærkesagen om hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 29.01.2020