Ældre Sagen og folketingsvalg 2019

Alt for mange mennesker er for slidte til at arbejde, for unge til at gå på pension og for raske til at få førtidspension. Nedslidte skal sikres en værdig afslutning på arbejdslivet med en ny model for seniorførtidspension.

Hver tredje 50-89-årig, som har forladt arbejdsmarkedet, ville gerne have fortsat længere på arbejdsmarkedet. Godt halvdelen af dem stoppede på grund af problemer med helbredet. Arbejdsmarkedet skal indrettes til, at flere både kan og vil arbejde længere. Og dem, der ikke kan, skal have mulighed for at trække sig tilbage med værdigheden i behold.

Efterlønsordningen var sikkerhedsnettet for nedslidte seniorer, men er reelt under afvikling. Der findes ingen eksisterende ordning for nedslidte seniorer, der sikrer en værdig afslutning på arbejdslivet.

Seniorførtidspensionsordningen har spillet fallit – for få kender ordningen, og kriterierne er for skrappe. I 2018 var mindre end 1.000 mennesker på seniorførtidspension. Det blev ellers i forbindelse med tilbagetrækningsreformen forudsat, at der ville være ca. 7.400 seniorførtidspensionister i 2018.

Folkepensionsalderen stiger betragteligt inden for få år - fra 65 år i 2018 til 67 år i 2022. Hver fjerde 40-65 årig frygter ikke at kunne forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde, når den tid kommer. Det viser Trygfondens Tryghedsmåling fra 2017. 

Ældre Sagens forslag

  • Politisk aftale om en ny seniorpension er et stort skridt i den rigtige retning for at sikre nedslidte en reel og værdig mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Med den nye seniorpension får nedslidte lettere ved at forlade arbejdsmarkedet nu og her – uanset om man er slidt fysisk eller psykisk, og om man er murer, pædagog eller biolog.
  • Det er afgørende, at tilkendelsen af seniorpension baseres på en lægefaglig og økonomisk uafhængig vurdering, og at en uvildig instans står for tilkendelsen
  • Der skal løbende følges op på, om den ny seniorpension i praksis virker efter hensigten
  • Arbejdsmarkedet skal indrettes, så færre bliver nedslidte af deres arbejde, og vi alle får flere gode år på arbejdsmarkedet.
  • Der skal investeres massivt i bedre arbejdsmiljø både på landsdækkende niveau og på de enkelte arbejdspladser for at undgå psykisk og fysisk nedslidning.
  • Der skal være langt bedre mulighed for at uddanne sig i løbet af arbejdslivet og skifte spor undervejs.

Læs faktaark om Ældre Sagens forslag om værdig tilbagetrækning

Læs vores andre temaer til Folketingsvalg 2019

Et godt arbejdsliv

Alle skal kunne have et godt arbejdsliv på et arbejdsmarked, man kan være en del af, så længe man kan og vil, og trække sig tilbage med værdighed.

Læs Ældre Sagens mærkesag om arbejdsliv

Sidst opdateret 29.01.2020