Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Social omsorg skal skrives ind i Serviceloven

Trivsel og social omsorg skal være en kerneopgave i ældreplejen

 

Når du er afhængig af hjælp fra andre, er det ekstra vigtigt at kunne opretholde et godt og meningsfuldt liv.

Alligevel peger flere undersøgelser på, at mange plejehjemsbeboere og hjemmehjælpsmodtagere mistrives, er ensomme og mangler sociale kontakter og aktiviteter i deres dagligdag.

Derfor giver det både for den enkelte og for samfundsøkonomien god mening at skrive begrebet 'social omsorg' ind i Serviceloven, så vi også får gjort op med den stigende ensomhed.

Hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere rammes hårdt

Faktisk er forekomsten af depression tre gange højere hos ældre, der bor på plejehjem, næsten en femtedel af hjemmehjælpsmodtagere har en depression,  og risikoen for ensomhed er væsentlig større blandt hjemmehjælpsmodtagere, sammenlignet med andre i samme aldersgruppe .   

En rapport fra Center for Livskvalitet viser, at mere end en ud af fire hjemmehjælpsmodtagerne i Aarhus Kommune oplever meget lav trivsel indikerende alvorlig stress og forhøjet risiko for at udvikle depression. 

Læs rapporten om trivsel blandt hjemmehjælpsmodtagere i Aarhus

Samtidig er klippekortsordningerne blevet fjernet i hver fjerde kommune, mens flere kommuner har reduceret ordningerne. 

Ansatte på plejehjem har behov for efteruddannelse

VIVEs rapport om normeringer på plejecentre (2019), viser at det største behov for kompetenceudvikling blandt medarbejdere i ældreplejen er ift. psykiske lidelser. 7 ud af 10 plejecentre vurderer, at både SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere har behov for at få udviklet deres kompetencer til at håndtere beboere med psykiske lidelser .

Ældre Sagen foreslår, at:

• Social omsorg skrives ind i § 83 i Serviceloven, hvilket vil give kommunerne en forpligtelse til at arbejde aktivt og systematisk med at modvirke konsekvenser af ensomhed, mistrivsel mv. hos hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere
• Alle kommuner har nøglepersoner, der har viden om psykosocial og eksistentiel mistrivsel blandt ældre
• Opsporing, forebyggelse og behandling af mistrivsel hos ældre er en del af alle sundhedsfaglige grunduddannelser 
• Tværfaglighed styrkes i ældreplejen med fx pædagoger, psykologer, sjælesørgere og musikterapeuter, der kan tilgodese behov for psykisk, social, sanselig og eksistentiel støtte og omsorg
• Samarbejdet styrkes og systematiseres mellem frontlinjemedarbejdere i ældreplejen og civilsamfundsorganisationer

Læs Ældre Sagens undersøgelse af værdig ældrepleje på plejehjem og i hjemmeplejen
 

Sidst opdateret 18.10.2022