Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Mere omsorg, mindre medicin

Ældres brug af medicin er enormt højt. Medicin bliver ofte valgt uden først at forsøge med fx samtaler, meningsfulde aktiviteter og nærvær.

 

Forbruget af psykofarmaka blandt ældre er enormt højt og bliver alt for ofte valgt fremfor andre indsatser, som fx samtaler, meningsfuld aktivitet, nærvær eller pædagogiske metoder. 

Faktisk begynder hele 80 pct. af 65+ årige i behandling med psykofarmaka uden anden relevant behandling. Det er sjældent tilfældet for yngre aldersgrupper . 

Læs om muligheden for en gratis medicinsamtale

Flere årsager til højt forbrug

Manglende medicingennemgange, et tidspresset personale, manglende viden og forudfattede meninger om ældre, bidrager alle til det høje forbrug.

Det er et alvorligt problem, da der knytter sig store vanskeligheder til korrekt anvendelse af medicin til ældre.

Ikke sjældent gør medicinen mere skade end gavn.

Psykofarmaka medfører sløvhed, forvirring, depression, dårlig gangfunktion og rystelser, svækkede sanser og risiko for fald, ulykker m.v.  Det er en vanskelig cocktail for allerede svækkede mennesker. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Det er også derfor, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at læger som udgangspunkt ikke udskriver afhængighedsskabende lægemidler til ældre og at man først afprøver ikke-medicinsk behandling, inden behandling med psykofarmaka .

Alligevel er andelen af nye brugere af antipsykotika over 65 år steget.

65+årige er den eneste aldersgruppe, hvor antallet af nye brugere af beroligende medicin er steget. Det omfatter blandt andet lægemidlet benzodiazepiner, som i udgangspunktet ikke bør udskrives til ældre . 

Samtidig viser forskning, at psykoterapi er en effektiv behandling af depression og angst hos ældre mennesker . Behandlingseffekten i denne aldersgruppe er på niveau med effekten hos unge og midaldrende personer .

Ældre Sagen foreslår

• Kommuner og regioner skal sikre, at sundhedsprofessionelle har den nødvendige faglighed, ressourcer og tid til at bruge ikke-medicinske metoder for at forebygge mistrivsel, uro og udadreagerende adfærd
• Kommunerne skal samarbejde med farmaceuter, der regelmæssigt kan efterse og revidere ældre borgeres medicinforbrug 
• Alle plejehjem skal have en fast tilknyttet praktiserende læge, der har tilstrækkeligt med tid til at gennemgå alle de ældres medicinkort med jævne mellemrum 
• Kommunerne skal udarbejde retningslinjer for samarbejde mellem praktiserende læge og medarbejdere i ældreplejen, der bl.a. kan bidrage med observationer af bivirkninger
• Kommunerne kan med fordel styrke tværfagligheden med fx pædagoger, psykologer, sjælesørgere og musikterapeuter, der kan tilgodese behov for psykisk, social, sanselig og eksistentiel støtte og omsorg

Læs 5 gode råd til bedre nattesøvn


Sidst opdateret 19.10.2022