Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Gratis psykologhjælp er en god investering

Erfaringer fra både ind- og udland viser, at tidlig indsats med psykologfaglig behandling kan løfte den mentale sundhed

 

Erfaringer viser, at tidlig indsats med samtaleterapi gavner både den enkelte og samfundsøkonomien. 

Derfor mener Ældre Sagen, at alle med let til moderat angst og depression skal have tilbud om gratis psykologhjælp.

Andelen af danskere med dårligt mentalt helbred vokser, viser Den Nationale Sundhedsprofil. 

Det har store menneskelige omkostninger i form af mistrivsel, ensomhed, isolation, fysisk sygdom og sågar tidlig død.
 
Det er også rigtig dyrt for vores samfund. OECD skønner, at psykisk sygdom, herunder dårlig mental sundhed, koster det danske samfund 110 mia. kr. årligt. 

I Danmark kan du få tilskud på 60 pct. af psykologens honorar. Men for mange kan det alligevel blive uoverskueligt dyrt, hvis der fx er behov for 10-15 timer og de hver især koster 400-500 kr. (efter tilskud).  

Samtidigt er der lange ventetider på behandling. Det betyder, at nogle ikke får hjælp, før de er alvorligt syge. 

Og jo længere tid man går med fx angst eller depression, jo sværere bliver det at behandle.  

Ifølge Dansk Psykolog Forening er der tilstrækkelig psykologfaglig kapacitet til at kunne tilbyde direkte adgang til psykolog i hele landet, fx gennem udvidet adgang til privatpraktiserende psykologer eller ved oprettelse af regionale eller kommunale psykologhuse. 

Flere kommuner er i gang

Siden 2016 har Aarhus Kommune i samarbejde med Center for Livskvalitet ved Århus Universitet, tilbudt ældre borgere gratis samtaler med psykolog ved behov. 

Målinger foretaget af centeret har vist, at psykologsamtalerne er i stand til at forbedre trivslen hos borgerne med mere end 20 procentpoint. 

Det svarer til, at de ved start har meget lav trivsel præget af alvorlig stressbelastning og stor risiko for depression og slutter med normal trivsel.

Erfaringerne viser også, at forbedringen i livskvalitet er med til at aflaste kommunens medarbejdere.

Læs mere om projektet i Aarhus

Flere andre kommuner er blevet inspireret af ordningen i Aarhus, blandt andre Randers, Glostrup og København.  

Erfaringer fra udlandet

Erfaringer fra blandt andet England og Norge viser, at gratis, hurtig og nem adgang til psykologbehandling øger sandsynligheden for at patienter bliver raske igen. 

I England har man via det nationale program IAPT (Increasing Access to Psychological Therapies) siden 2008 tilbudt mennesker med lettere psykiske lidelser gratis samtalebehandling.

Evalueringer viser bl.a. at: 

  • Ca. 50 pct. af dem, som får behandling, bliver raske
  • To ud af tre drager fordele af behandlingen
  • Udgifter til behandling af en samtidig fysisk sygdom reduceres
  • Investeringen kommer tofoldigt igen i form af f.eks. sparede udgifter til førtidspensioner, sygemeldinger og andre udgifter - samt øgede skatteindtægter

Læs mere om det engelske IAPT-program

Det norske projekt ”Rask psykisk helsehjelp”, der er inspireret af erfaringerne i England, har ligeledes vist sig have gode effekter.

En evaluering har vist, at 6 ud af 10 blev raske efter et forløb. Behandlingen baserer sig på vejledt selvhjælp og kognitiv terapi.

Læs mere om det norske projekt

Danske Regioner (hent som dokument) foreslår også gratis psykologhjælp.

 

 

Sidst opdateret 28.09.2022