Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Højt forbrug af medicin

En undersøgelse fra Syddansk Universitet (2020) viser, at plejehjemsbeboere har et enormt højt medicinforbrug

 

En undersøgelse fra Syddansk Universitet (2020) viser, at plejehjemsbeboere har et enormt højt medicinforbrug: 

• Halvdelen indtager dagligt 6-11 lægemidler

• En fjerdedel får mere end 12 forskellige præparater, der tilsammen godt kan løbe op i 20-30 piller om dagen

• Halvdelen af beboerne får antidepressiv medicin, kort efter at de flytter på plejehjem. Blandt dem, der stadig bor der tre år senere, er andelen steget til to tredjedele

• Hver femte beboer bliver behandlet med  sovemedicin og angstdæmpende behandling i form af benzodiazepiner, som beboerne kan blive afhængige af. 

Læs mere om undersøgelsen fra Syddansk Universitet

Ældre har det højeste forbrug af antidepressive af alle aldersgrupper:  

Forbruget af antidepressive stiger med alderen og er højest blandt de 75+-årige.

17 pct. af alle 75+-årige haft mindst én receptindløsning på antidepressive lægemidler i 2016. 

Sundhedsdatastyrelsen (2017) ”Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år” 

 

Sidst opdateret 22.09.2022