Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Depression har store omkostninger

Når man bliver ramt af depression, har det store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet. Men det er også en af de sygdomme, der belaster samfundsøkonomien allermest.

 

Depression har både menneskelige og økonomiske omkostninger.

Depression betyder mistet livskvalitet

Danskere over 50 år mister hvert år 41.000 gode leveår til depression og hver enkelt, der lever med depression mister 17,2 pct. livskvalitet. Samtidig mister partneren til den, der lever med depression, årligt 10,1 pct. af deres livskvalitet. 

Læs rapporten ”Lange og lykkelige liv” (2021), Institut for Lykkeforskning

Depression en af de dyreste sygdomme for samfundet

WHO, OECD og Sundhedsstyrelsen peger på, at depression er en af de dyreste sygdomme for samfundet.

Et svensk studie har vist, at personer over 85 år med mild depression giver ca. 45 pct. højere omkostninger i sundhedsvæsenet sammenlignet med dem i samme aldersgruppe, der ikke har depression. Det svarer til ca. 4,3 mia. svenske kroner pr. år.

Læs det svenske studie:”Subsyndromal depression hos äldre äldre personer” (2018) Ludvigsson M, Linköpings Universitet

Sidst opdateret 19.10.2022