Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Ældre begår oftest selvmord

Hver fjerde selvmord i Danmark begås af et menneske over 65 år. Alligevel har 83 pct. af de ansatte i ældreplejen ingen uddannelse i at vurdere risikoen for selvmord.

Ældre har de højeste selvmordsrater af alle aldersgrupper.

Selvmordsraten for personer over 65 år er dobbelt så høj som hos yngre, og endnu højere blandt mænd over 80. En tredjedel af det samlede antal af selvmord i Danmark begås af ældre. Det viser tal fra Center for Selvmordsforskning.

Læs Ældre Sagens mærkesag om ensomhed

Generelt er ældre mennesker meget velovervejede og målbevidste, når de vælger at begå selvmord.

De benytter typisk beslutsomme og effektive selvmordsmetoder, hvor sandsynligheden for overlevelse er begrænset.

Desuden er tidsperioden fra, at tanker om selvmord opstår til udførelse af selve handlingen kortere hos ældre end hos yngre mennesker.

Det er således vigtigt at sætte ind med forebyggende initiativer så tidligt som overhovedet muligt.

Depression er væsentlig risiko

Depression er en væsentlig risikofaktor for selvmord hos ældre. Behandling af depression er også det interventionsområde, hvor der findes god evidens for positiv effekt.

Læs Depression hos ældre skal behandles

Andre livsforandrende begivenheder som fysisk sygdom, tab af ægtefælle eller anden nærtstående familie, svækket social støtte samt ensomhed er også vigtige baggrundsfaktorer. Her er viden om effekten af forebyggende indsatser begrænset. 

Risiko højest kort efter indlæggelse

Generelt er risikoen for selvmord højest i tiden kort efter psykiatrisk indlæggelse og udskrivning, dvs. i de første uger eller måneder efter ind- eller udskrivning .  

Læs 'Gratis psykologhjælp til dem med behov'

 

Sidst opdateret 09.03.2023