Døden

Alle har ret til en værdig afslutning på livet

Sundhedspersonale skal tale om døden

Efteruddannelse skal klæde medarbejdere i hjemmeplejen, på plejehjem og på sygehuse bedre på til at tale om livets afslutning.

Patientens, eller borgerens ønsker til, hvordan han eller hun ønsker at afslutte livet bliver i højere grad imødekommet og respekteret, hvis personalet forinden har talt med personen om døden.

Men det kan være vanskeligt for medarbejdere i ældreplejen at tage initiativ til de svære samtaler, fordi man ofte mangler kompetencer og metoder til at håndtere den type samtale.

Derfor opfordrer Ældre Sagen kommuner og sygehuse til at efteruddanne sundhedspersonalet i, hvordan man taler om døden. Personalet bør uddannes i at afdække patienten eller borgerens ønsker til afslutningen på livet — på en konstruktiv, værdig og respektfuld måde. 

Det er også vigtigt, at personalet er godt klædt på til at kunne håndtere samtaler om livets mere eksistentielle spørgsmål. Det kan fx være spørgsmål i forbindelse med alvorlig sygdom, tanker om døden eller sorgen over at have mistet sin ægtefælle.

Vigtigt med samtaler om den sidste tid

Mange ældre har ikke familie, venner eller andre at tale med om livets eksistentielle spørgsmål.

Kommuner og sygehuse bør sørge for, at borgere, patienter og pårørende ved, at de har mulighed for samtaler om deres ønsker til den sidste tid.

Kommuner og sygehuse bør arbejde systematisk med at tilbyde samtaler med borgeren og helst også borgerens pårørende om den sidste tid. Det er også vigtigt, at der jævnligt bliver fulgt op på samtalerne.

Samtalerne kan fx handle om, hvor personen ønsker at dø, om personen ønsker livsforlængede behandling og om genoplivning. Samtalen kan også handle om, hvad der er vigtigt og giver mening for den enkelte, så sundhedspersonalets arbejde imødekommer borgerens værdier og ønsker. 

Projekt 'Klar til samtalen'

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i 2017-2019 gennemført to projekter med fokus på de sundhedsprofessionelles samtaler med borgere og patienter om døden og den sidste levetid. Projekterne er rettet mod hhv. kommunernes ældreområder og sygehussektoren.

Udgangspunktet har været, at synliggøre gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med at udvikle systematikker og metoder til at få tilbudt samtaler.

Læs mere om 'Klar til samtalen'-projekterne her:

 

Sidst opdateret 02.09.2019