Døden

Alle har ret til en værdig afslutning på livet

Plejevederlag skal også gælde på plejehjem

Pårørende til plejehjemsbeboere skal også have mulighed for plejevederlag.

Alle, der har en personlig relation til et menneske, der er døende, har ret til at få plejevederlag — det vil sige orlov for at være hos den døende derhjemme. 

Men som lovgivningen er i dag, kan pårørende ikke få plejevederlag, hvis den døende bor på et plejehjem.

Ældre Sagen opfordrer politikerne til, at ordningen om plejevederlag bliver udvidet, så den også gælder pårørende til beboere på plejehjem.

Behovet for og lysten til at passe ægtefæller eller forældre i den sidste tid kan nemlig være lige så stort for pårørende til døende på et plejehjem som for alle andre. 

Undgå plejeforpligtelse

Bemandingen på landets plejehjem er presset, og der er ikke den nødvendige tid til nærvær i den sidste tid. Særligt aftener, nætter og weekender er der for lidt personale i forhold til de mange beboere. 

Læs: Flere medarbejdere på landets plejehjem

Men det er ikke hensigten, at pårørende, der får plejevederlag, skal overtage plejeopgaver, som personalet i forvejen varetager. Plejevederlaget skal give pårørende mulighed for at drage omsorg for den døende og være til stede i den sidste tid. 

Læs også: Flere dør hjemme og på plejehjem

Sidst opdateret 02.09.2019