Døden

Alle har ret til en værdig afslutning på livet

Gør fravalg af genoplivning synligt

 Sundhedsprofessionelle på plejehjem og i hjemmeplejen skal blive bedre til at spørge om vores holdning til genoplivning. Det er nemlig grundlaget for, at den enkeltes ønsker til afslutningen på livet vil blive respekteret.

Hvis der ikke er blevet taget stilling, står der i reglerne, at sundhedspersonalet – med få undtagelser – har pligt til at forsøge at genoplive en borger. Strafferammen, hvis ikke man gør det, er op til to års fængsel.

Læs Ældre Sagens forslag om revision af sundhedsloven

Behandlingstestamente er ikke nok

Selvom du har oprettet et behandlingstestamente, er det ikke altid en garanti for, at dine ønsker om fravalg af genoplivning kan blive respekteret.

Behandlingstestamentet dækker for det første kun situationer, hvor du ikke længere selv er i stand til at tage stilling til livsforlængende behandling eller genoplivning - fx hvis du har en fremskreden demenssygdom.

Og for det andet er det altid kun en læge, der kan vurdere, om du er varigt inhabil og derfor befinder dig i en situation, som er omfattet af behandlingstestamentet. Det er der ikke altid tid til i en akut situation, som fx ved et hjertestop.

Læs om behandlingstestamenter her

Nej tak til genoplivning skal journalføres

Med få undtagelser, er det derfor kun, hvis personen forinden har fået ført ind i sin journal af en læge, at han eller hun, ikke ønsker genoplivning, at personalet ikke skal forsøge genoplivning.

Men alt for få har talt med sin læge eller om ønsker vedrørende fravalg af genoplivning. Eller også har man talt om det, men kun på et uformelt plan - så beslutningen ikke er blevet journalført. Og så er den ikke gyldig.

Faktisk viser en undersøgelse fra Ældre Sagen 2018, at kun 17 pct. af danskere mellem 80-90 år har talt med lægen om ønsker i forhold til genoplivning og livsforlængende behandling. Det gælder 27 pct. af personer over 90 år.

Læs Ældre Sagens rapport 'Danskernes holdning til at tale om sin egen og sine næres sidste tid og død'

I praksis betyder den manglende journalføring, at man på landets plejehjem og i hjemmeplejen skal forsøge genoplivning, selv om man måske har talt med den pågældende person, som har ytret ønske om ikke at blive genoplivet.

Det stiller både personale og borger i en urimelig situation.

Gør nej tak til genoplivning synligt

Er beslutningen gyldigt journalført, er det vigtigt, at pårørende og sundhedspersonalet kender til beslutningen, og at beslutningen er synlig for omgivelserne, så det er muligt at handle på baggrund af den.

Vi skal ikke stå i situationer, hvor personalet vælger at forsøge genoplivning, fordi det ikke er muligt hurtigt nok at finde frem til, hvorvidt den pågældende person har frasagt sig genoplivning.

For i højere grad at være i stand til at respektere retten til selvbestemmelse, og for at imødekomme de etiske dilemmaer, som sundhedspersonalet oplever, opfordrer Ældre Sagen til nedenstående:

Ældre Sagens forslag

  • Efteruddannelse: Sundhedspersonale skal være klædt på til at gennemføre samtaler om ønsker til genoplivning og andre vigtige spørgsmål i forbindelse med afslutning på livet – samtaler der kræver både særlige kompetencer og afsat tid.
    Læs synspunkt: Sundhedspersonale skal tale om døden
  • Journalføring og dokumentation: Sundhedspersonale og læger skal styrke samarbejdet om at dokumentere ældres fravalg af genoplivning. Det kan fx ske gennem formaliserede processer og arbejdsgange.
  • Synliggørelse: Borgerens fravalg af genoplivning skal være synligt og lettilgængeligt for alt relevant sundhedspersonale. Det skal derfor være nemt at registrere fravalg af genoplivning i journalen og et fravalg skal tydeligt fremgå i den enkeltes journal. Fravalget bør yderligere synliggøres fx ved hjælp af et skilt, mærke eller kort, som sættes et synligt sted. Det kan være på personens medicinskab eller andre oplagte steder. Det vigtigste er, at alt relevant sundhedspersonale ved, hvor de hurtigt kan finde oplysninger om den enkeltes ønsker vedrørende genoplivning.

Sidst opdateret 18.11.2020