Digitalisering

Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Digitalisering presser retssikkerhed

Direkte kontakt med kommunen skal bevares af hensyn til retssikkerheden, mener Ældre Sagen.

Ældre Sagen er generelt for digitalisering. Det er positivt, at det bliver nemmere for os allesammen at være borgere i Danmark, men det er omvendt også vigtigt, at der er fokus på de ikke-digitale borgere i Danmark. 

Det duer ikke, at borgerne kun kan komme i kontakt med kommunen eller en anden myndighed ad digitale kanaler. Det kan have uheldige konsekvenser for borgeres retssikkerhed, viser undersøgelse.

Ældre Sagen mener, at det er bekymrende, at digitaliseringen på den måde kan sætte borgernes retssikkerhed under pres.

Alle skal have lige adgang til offentlige myndigheder, uanset om de benytter digital kommunikation eller ej.

Læs også: Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Ikke alle er digitale

Siden den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 blev indført, er det som udgangspunkt blevet obligatorisk at betjene sig selv digitalt ved hjælp af digitale selvbetjeningsløsninger og Digital Post.

Digitaliseringen kan på flere måder være en fordel og bidrage positivt til retssikkerheden for personer, der er fortrolige med internettet, fx fordi de har lettere adgang til information.

Men alle er ikke med på digitaliseringsbølgen. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen er omkring 290.000 over 65 år, i første kvartal 2020, fritaget for at modtage Digital Post.

Ældre Sagens beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viser, at lidt over 200.000 over 65 år i 2019 aldrig har været på internettet i 2018. 

Læs også: Lidt over 200.000 ældre er ikke på nettet

Lige adgang for alle

Derfor mener Ældre Sagen, at det er helt nødvendigt for retssikkerheden, at muligheden for den direkte dialog med myndigheder fastholdes på en måde, hvor både borger og medarbejder kan stille uddybende spørgsmål og afklare de konkrete situationer.

Ældre Sagen arbejder for, at alle har lige adgang til service og rådgivning i det offentlige, uanset om de er digitale eller ej.

Det nytter derfor ikke, hvis fokus i mødet mellem borger og medarbejder i borgerservice primært er at hjælpe borgeren med at klare den digitale selvbetjening.

Krav på helhedsorienteret vejledning

En myndigheds hovedopgave skal være at afklare borgerens situation og give en helhedsorienteret vejledning.

Dette gælder særligt på det sociale område, hvor myndigheder ifølge Retssikkerhedslovens § 5 har en skærpet vejledningspligt. 

Læs også: Plads til alle i samfundet

Sidst opdateret 30.06.2020