Dette er blot et test billede

Demens

Et værdigt liv med demens

Demensramte har ret til privatliv

Overvågning af mennesker med demens skal altid ske på den mindst indgribende måde

Retten til respekt for sit privatliv gælder for alle mennesker. Naturligvis også for mennesker med demens.

Ældre Sagen arbejder for at skabe et trygt og værdigt liv for mennesker med demens og deres pårørende.

Der skal være mulighed for at anvende de bedst tilgængelige teknologiske hjælpemidler i omsorgen, men Ældre Sagen mener samtidigt, at mennesker med demens har ret til at få respekteret deres privatliv i størst mulig grad.

Mindst indgribende løsning

Når det gælder om tryghed for mennesker med demens og deres pårørende, er det let at vælge en løsning, der indebærer overvågning fx med GPS.

Allerede i dag er der muligheder for at give mennesker med demens en GPS fx om armen, i skoen eller syet ind i overtøjet, hvis det er farligt at færdes alene uden for sit hjem

For Ældre Sagen er det afgørende, at der altid vælges den mindst indgribende måde at skabe tryghed for mennesker med demens og deres pårørende. Offentlige myndigheder er i sin opgaveløsning bundet af princippet om proportionalitet.

I forhold til elektronisk overvågningsudstyr betyder det, at det altid skal vurderes, om en mindre indgribende foranstaltning kan opfylde det formål, man vil forfølge med udstyret.

Læs også: Selvbestemmelse længst muligt trods demens

Der findes løsninger

Velfærdsteknologien udvikler sig hele tiden.

Det samme gør debatten om, hvor langt vi som samfund kan gå med overvågning i omsorgen for mennesker med demens.

Ældre Sagen mener, at vi som samfund bør holde fast i, at vi først og fremmest vil skabe tryghed for mennesker med demens gennem menneskeligt nærvær og pædagogiske indsatser og ikke gennem brug af GPS eller andre former for overvågningsteknologi.

Dette gøres gennem flere medarbejdere på landets plejecentre og styrkede kompetencer for det personale, der arbejder med mennesker med demens.

Læs også: Flere medarbejdere på landets plejehjem

Sidst opdateret 22.08.2018