Demens

Et værdigt liv med demens

Frivillig indsats modvirker ensomhed

Kontakten med frivillige mindsker risikoen for ensomhed og social isolation hos mennesker med demens og deres pårørende

Det giver mere end bare gode stunder og en skulder at støtte sig til, når mennesker med demens og deres pårørende deltager i aktiviteter med frivillige.

Frivillige giver et afgørende bidrag til, at mennesker med demens og deres pårørende vedligeholder social kontakt til andre, og derved forebygger social isolation og ensomhed.

Det viser en undersøgelse foretaget af Aalborg Universitet i samarbejde med Ældre Sagen.

Læs undersøgelsen: Deltagelse i Ældre Sagens demenstilbud

Modvirker ensomhed

Undersøgelsen er foretaget i to lokalafdelinger med det formål at klarlægge betydningen af samspillet mellem frivillige og mennesker med demens og deres nærmeste pårørende.

Undersøgelsen konkluderer bl.a, at:

  • Deltagelse i frivillige demenstilbud forebygger social isolation og ensomhed hos mennesker med demens og pårørende
  • Deltagelse i Ældre Sagens demenstilbud styrker også identiteten hos mennesker med demens
  • Frivilliges deltagelse i aktiviteter på plejecentre understøtter de tilbud, de kommunale medarbejdere igangsætter. Mange af beboerne har demens, og samværet med frivillige er essentielt for beboernes muligheder for sociale relationer
  • Særligt for enlige med demens udgør frivillige besøgsvenner en vigtig social kontakt. Det giver tryghed og stabilitet, at besøgsvennen altid er den samme, og at vedkommende kommer kontinuerligt på besøg i hjemmet. Derved styrkes identiteten hos personen med demens, fordi besøgsvennen fungerer som et vidne til vedkommendes liv

Svært at opretholde det sociale liv

At få en demenssygdom fører ofte til, at man bliver hjemme, og senere også får vanskeligt ved selv at færdes uden for hjemmet.

Mange mennesker med demens oplever over tid tab af deres tidligere sociale liv og omgangskreds. Det er til trods for, at også mennesker med demens savner den sociale kontakt med andre.

De frivilliges besøg kan derfor ofte blive en forudsætning for, at demensramte kommer uden for hjemmet.

Læs historien: Min demensaflaster bringer hverdagen tilbage

Frivillige styrker identitet

Mennesker med demenssygdom kan opleve tab af personlighed og identitet, hvilket for mange medfører en gradvis social isolation.

Undersøgelsen viser, at der er potentiale for, at mennesker med demens kan bevare deres værdighed og rolle i samfundet gennem engagement i aktiviteter.

Den frivillige indsats kan dermed være med til at øge inklusionen af demensramte i lokalsamfundet.

Læs også: En aktiv hverdag med demens

Hurtig kontakt har stor betydning

Ifølge de frivillige i undersøgelsen, er de typisk først kommet i kontakt med mennesker med demens på et sent tidspunkt i sygdomsforløbet.

Undersøgelsen behandler ikke årsagen til dette, men det er Ældre Sagens formodning, at det kan skyldes, at demens stadig er tabubelagt, og at det derfor kan være svært for demensramte eller pårørende at erkende behovet for hjælp fx i form af relationer til frivillige.

Det kan også skyldes at de professionelle, der er i kontakt med mennesker med demens i det tidlige sygdomsforløb, ikke altid er opmærksomme på muligheden for at indgå i frivillige tilbud eller det udbytte, mennesker med demens kan have af kontakten med frivillige.

Etableres kontakten tidligere, vil der være et stort potentiale for at reducere social isolation og ensomhed hos mennesker med demens og deres pårørende.

Læs Ældre Sagens mærkesag: Et værdigt liv med demens

Sidst opdateret 02.09.2019