Demens

Et værdigt liv med demens

Ældre Sagen støtter forskning

Ældre Sagen samler sammen med IFA internationale forskere og praktikere inden for demens

Der findes ikke afgørende viden om, hvad der er årsag til demens.

Studier har vist, at forskellige helbreds- og livsstilsfaktorer kan være forbundet med udviklingen af demens.

Derfor anbefales både fysisk aktivitet, sund kost og fortsat udfordring af hjernen som veje til at reducere risikoen for demens.

Men der er brug for at øge og udbrede kendskabet til forebyggelse.

Fokus på hverdagslivet

Der eksisterer heller ingen kur eller behandling, der kan helbrede demens.

Det er derfor vigtigt, at der forskes i hverdagslivet med demens – hvordan personer med demens bedst muligt understøttes i at leve sit hverdagsliv i overensstemmelse med deres individuelle behov, muligheder og ønsker.

Læs også: Danmark skal være demensvenligt

Forskning i forebyggelse

Ældre Sagen og IFA (International Federation of Ageing) samlede internationale forskere, virksomheder og praktikere for at diskutere udfordringer og løsninger på demensområdet på Copenhagen Summit 2017.

Her blev forebyggelse af demens sat på dagsordenen, og det blev bl.a. diskuteret, hvad det enkelte menneske selv kan gøre for at udskyde forekomst og progression af en demenssygdom.

Der er samtidig behov for at forbedre behandlingsmulighederne for mennesker med demens.

Ingen pille mod demens

Trods mange års forskning er vi stadig langt fra en kur, der kan helbrede sygdommen. Forskningen skal intensiveres, og Ældre Sagen og IFA har i forbindelse med Copenhagen Summit 2017 involveret og forpligtet relevante internationale forskere og virksomheder til at løse denne opgave.

Derfor går Ældre Sagen forrest:

  • Demens er en langvarig sygdom med dødelig udgang
  • Demens er Danmarks største plejeopgave – og vi forudser, at det bliver sværere og sværere at skaffe midler til pleje og omsorg af demensramte.
  • Demens er en sygdom, der også rammer pårørende meget hårdt – vi risikerer at sende to personer på plejehjem
  • Demens er således en sygdom, som fylder meget hos Ældre Sagen. Lige nu er der i Ældre Sagen ca. 25.000 medlemmer, som passer og plejer et menneske med demens. Cirka 460.000 af vores 766.000 medlemmer kender eller har kendt en person med demens.

Sidst opdateret 02.09.2019