""

Boligydelse

Alle skal have råd til at bo i plejebolig

Ældre Sagen kæmper for at bevare boligydelsen, som blandt andet sikrer, at pensionister med lav indkomst har råd til at bo i plejeboliger.

Boligydelsen kan ses som en slags forsikring mod hændelser, man ikke selv er herre over. Hvis for eksempel helbredet svigter, og man ikke er i stand til at blive boende i eget hjem. 

Pensionister uden ekstra indkomst har ofte ikke råd til at bo i de plejeboliger, som kommunen anviser dem.  Huslejen i plejebolig er simpelthen for høj for pensionister med lav indkomst.

Ældre Sagen mener, at boligydelsen skal bevares, så pensionister med kun folkepension har mulighed for at flytte i plejebolig, hvis behovet opstår.

En social ydelse

Boligydelse er en social ydelse rettet mod pensionister, der har lav indkomst i forhold til deres husleje.

ATP konkluderer i en undersøgelse, at boligydelsen i høj grad når de pensionister, den er beregnet til. Over 95 procent af de udbetalte beløb går til familier med lav eller meget lav indkomst.

Færre får boligydelse

Antallet af husstande, der modtager boligydelse, er faldet hvert eneste år siden 2007. 

Størstedelen af faldet skyldes, at førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter 2002, ikke modtager boligydelse, men boligsikring.

  • I 2007 modtog 321.000 husstande boligydelse.
  • I 2020 modtog 280.000 husstande boligydelse, og 53.000 førtidspensionister fik boligsikring. 

Pensionister betaler prisen

I de seneste 15 år er der bygget større og bedre plejeboliger. Derfor er huslejen i plejeboliger blevet højere.

Pensionister, der kun har en folkepension, kan have meget svært ved at betale huslejen og andre omkostninger i deres plejebolig. Årsagen er blandt andet, at plejeboliger er større end de 65 m2, der gives tilskud til.

Når plejeboliger bygges større, er det fordi plejeboligen også er arbejdsplads for plejepersonale. Men det er pensionisterne, der betaler prisen.

Læs også:

Beskæring af boligydelse til pensionister
Boligydelsespakken
Beregning af boligydelse
Nedsættelse af boligydelsen til pensionister

 

Sidst opdateret 08.10.2021