""

Boligydelse

Alle skal have råd til at bo i plejebolig

Ældre Sagen kæmper for at bevare boligydelsen, som blandt andet sikrer, at pensionister med lav indkomst har råd til at bo i plejeboliger.

Boligydelsen kan ses som en slags forsikring mod hændelser, man ikke selv er herre over. Hvis for eksempel helbredet svigter, og man ikke er i stand til at blive boende i eget hjem. 

Pensionister uden ekstra indkomst har ofte ikke råd til at bo i de plejeboliger, som kommunen anviser dem.  Huslejen i plejebolig er simpelthen for høj for pensionister med lav indkomst.

Ældre Sagen mener, at boligydelsen skal bevares, så pensionister med kun folkepension har mulighed for at flytte i plejebolig, hvis behovet opstår.

En social ydelse

Boligydelse er en social ydelse rettet mod pensionister, der har lav indkomst i forhold til deres husleje.

ATP konkluderer i en undersøgelse, at boligydelsen i høj grad når de pensionister, den er beregnet til. Over 95 procent af de udbetalte beløb går til familier med lav eller meget lav indkomst.

Færre får brug for boligydelse

Antallet af husstande, der modtager boligydelse, er faldet hvert eneste år siden 2007 med i alt 11 procent. Det viser en analyse, som Ældre Sagen har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik:

  • I 2007 modtog 317.417 husstande boligydelse.
  • I 2015 modtog 282.842 husstande boligydelse. 

Antallet af pensionister, der kan søge boligydelse vil falde yderligere, når pensionsalderen gradvist hæves til 67 år i årene 2019-22.

Pensionister betaler prisen

I de seneste 15 år er der bygget større og bedre plejeboliger. Derfor er huslejen i plejeboliger blevet dyrere.

Pensionister, der kun har en folkepension, kan have meget svært ved at betale huslejen og andre omkostninger i deres plejebolig. Årsagen er blandt andet, at plejeboliger er større end de 65 m2, der gives tilskud til.

Når plejeboliger bygges større, er det fordi plejeboligen også er arbejdsplads for plejepersonale. Men det er pensionisterne, der betaler prisen.

Læs også:

Beskæring af boligydelse til pensionister
Boligydelsespakken
Beregning af boligydelse
Nedsættelse af boligydelsen til pensionister

 

Sidst opdateret 06.01.2021