Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Pensionsalder skal ikke hæves yderligere

Det er ikke økonomisk nødvendigt at hæve pensionsalderen mere end allerede aftalt.

Det bliver med jævne mellemrum foreslået, at folkepensionsalderen skal stige hurtigere, end det allerede er aftalt.

Det er ikke samfundsøkonomisk nødvendigt at hæve efterløns- eller folkepensionsalderen hverken tidligere eller mere, end det allerede er aftalt 

Dansk økonomi er holdbar

Med velfærdsaftalen og tilbagetrækningsreformen, er der taget højde for, at pensionsalderen løbende skal tilpasses vores stigende levealder.

De vedtagne tilbagetrækningsreformer medvirker til, at generationerne over 60 år frem mod 2025 tegner sig for ¾ af tilvæksten i den danske arbejdsstyrke.

Derudover er der allerede nu flere og flere, som bliver ved med at arbejde, selvom de har nået alderen for folkepension.

Den senere tilbagetrækning som følge af bl.a. reformerne medvirker til, at mens antallet af personer over 65 år stiger, vil andelen af folkepensionister i forhold til arbejdsstyrken være stort set uændret de næste 20 år og herefter falde til et lavere niveau.

Den større arbejdsstyrke er med til at sikre, at dansk økonomi er holdbar på langt sigt. Det betyder, at de fremtidige offentlige indtægter er store nok til at dække de langsigtede offentlige udgifter til fx pension, ældreomsorg osv.

Læs også: Økonomien er holdbar

Tilpas arbejdsmarkedet

Ældre Sagen ser gerne, at seniorer er med til at bidrage til en endnu stærkere dansk økonomi ved at blive længere på arbejdsmarkedet.

Det skal ske ved at indrette arbejdsmarkedet, så seniorer har lyst og mulighed for at fortsætte frivilligt, efter de har nået efterløns- og folkepensionsalderen.

På den måde kan vi øge arbejdsstyrken og samtidig skåne nedslidte seniorer, som ikke kan bære en endnu højere efterløns- og folkepensionsalder af fx fysiske eller psykiske årsager.

Dette vil være langt at foretrække fremfor at hæve aldersgrænserne for tilbagetrækning – dvs. efterlønsalder og folkepensionsalder - tidligere end allerede aftalt.

Læs også: Tilpas arbejdsmarkedet til længere arbejdsliv

Økonomien er holdbar

Der er ikke behov for at hæve pensionsalderen mere, end det allerede er aftalt

Læs fakta

Sidst opdateret 04.12.2019