Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Alder er et tabu

For både medarbejder og virksomhed er det et tabu at tale om alder

Analysefirmaet Antropologerne har i 2016 undersøgt seniorpolitik på det private arbejdsmarked for Ældre Sagen.

Undersøgelsen viser bl.a., at det er tabubelagt at tale om alder i virksomhederne – både for ledere, seniorer og kolleger.

Virksomheder er bange for at diskriminere en medarbejder, hvorfor lederne helst undgår at tale om alder.

Medarbejdere tager selv nødigt initiativ til at tale med deres leder om alder og fremtidsovervejelser i virksomheden af frygt for at blive stigmatiseret som ”en af de gamle”.

Læs undersøgelsen: Seniorpolitik på arbejdsmarkedet

Ældre Sagen arbejder for livsfasepolitik

På baggrund af tabuerne, bør danske virksomheder udarbejde en livsfasepolitik til gavn for både medarbejdere og virksomheder, mener Ældre Sagen.

En livsfasepolitik er en helhedsorienteret personalepolitik, der fokuserer på udvikling og så vidt muligt tilgodeser behovene hos medarbejderne, uanset hvor de er i livet.

Læs også: Personalepolitik for alle aldre

Bedre rammer og dialog får os til at fortsætte

Alderstabuet nødvendiggør desuden en særlig ramme eller et samtalerum, hvor det er naturligt at tale om den livsomvæltning, man står overfor. Stor grad af tillid og frivillighed er afgørende for samtalerummet.

Det er vigtigt, at medarbejdere og ledere får drøftet de forskellige ønsker og muligheder, bl.a. fordi behovene kan være meget individuelle. Nogle ønsker at fortsætte deres arbejde på uændrede vilkår, mens andre måske ønsker at trappe op eller ned tid, nye opgaver og udfordringer eller mere eller mindre ansvar i opgaveløsningen.

Ældre Sagens arbejdsmarkedsundersøgelse 2013 foretaget af YouGov viser, at direkte opfordring fra nærmeste ledere til at fortsætte, fleksible arbejdstider og mulighed for nedsat tid er forhold, som især kan få seniorer til at forsætte længere på arbejdsmarkedet end planlagt.

Læs også: Undersøgelse af ledighed blandt seniorer

 

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 20.05.2021