Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Corona

Gode råd fra Ældre Sagen

Se hvordan og hvornår du kan blive vaccineret mod COVID-19

Vaccine mod COVID-19 beskytter dig mod at blive syg af coronavirus. Det er gratis at blive vaccineret mod COVID-19, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Du nedsætter risikoen for at blive syg med coronavirus, når du bliver vaccineret.

Derfor har myndighederne besluttet, at alle danskere over 50 år bliver tilbudt en gratis booster-vaccine mod COVID-19 fra 1. oktober 2022.

Plejehjemsbeboere og personer over 85 år vil blive tilbudt vaccination fra midten af september 2022.

Hvis du er uden for risikogruppen, kan du fra midten af november 2022 selv købe en variantopdateret covid-19 booster-vaccination. Du kan købe vaccinationen hos din praktiserende læge, på apoteket og andre steder, der er en del af vaccinationsordningen.

Booster-vaccination
Beskyttelsen fra vaccinerne aftager gradvist med tiden. Det gælder særligt blandt de allerældste, som også er i større risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19.

Alle over 50 år samt særlige risikogrupper kan derfor få tilbudt en booster-vaccine. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du tager imod booster-vaccinen, når du får tilbuddet. 

Alle vil få tilbudt såkaldt variantopdaterede vacciner, som er en videreudvikling af de oprindelige mRNA-vacciner, vi kender. Vaccinerne er blevet opdateret, så de også dækker bedre mod omikronvarianten.

Myndighederne vurderer, at vaccinerne er lige så sikre, og bivirkningerne de samme, som ved de oprindelige mRNA-vacciner.

Sådan bliver du vaccineret
Personer over 50 år bliver tilbudt vaccinations på baggrund af oplysninger fra cpr-register. Invitation sende via digital post eller postbrev.

Plejehjemsbeboere vil blive tilbudt vaccination på deres bopæl, mens øvrige borgere over 85 år vil modtage en invitation i e-Boks/mit.dk eller som fysisk brev omkring midten af september. Derefter kan man bestille tid til vaccination på vacciner.dk eller ringe til en regional hotline.

Personer i øvrige målgrupper, fx personer med visse kroniske sygdomme, sundhedspersonale m.fl., modtager ikke en direkte invitation, men bliver informeret via fx kampagner, sundhedspersonale, arbejdsgiver og patient- og brugerforeninger.

Personer i målgruppen, der ikke kan visiteres via cpr-register, vil få adgang til vaccinationstilbud via tro-og-love-erklæring, fx ved selvhenvisning på vacciner.dk.

Hvis du allerede har fået 4. stik, vil det være muligt at få endnu en booster-vaccine, hvis der er gået 3 måneder fra sidste vaccination.

Her kan du blive vaccineret

Hvis du er i målgruppen for booster-vaccine kan du booke tid på vacciner.dk. Du kan også henvende sig på de vaccinesteder, der tilbyder drop-in vaccination. Mange praktiserende læger og apoteker tilbyder også vaccination.

  • Faste vaccinationscentre og midlertidige pop-up vaccinationssteder
  • Praktiserende læger. Du vælger selv, hvilken læge du vil vaccineres hos – det behøver ikke være hos din egen læge. Det er dog ikke alle læger, der tilbyder vaccination.
  • Udvalgte apoteker.
  • Udkørende tilbud, herunder målrettede indsatser, vaccination af plejehjemsbeboere mv.

Se, hvor du kan blive vaccineret på www.sst.dk 

Læs mere om vaccination og tidsbestilling på www.vacciner.dk

Sådan booker du tid telefonisk
Hvis du ikke har et NemID, skal du bestille tid telefonisk.

Ring kun til nummeret i den region, hvor du skal vaccineres:

  • Region Hovedstaden: Telefon 38 66 00 00. Hverdage kl. 8-17, weekend og helligdage kl. 8-16
  • Bornholm: Telefon 40 49 35 73. Alle dage kl. 8-16
  • Region Sjælland: Telefon 70 20 42 33. Alle dage kl. 9-12 og kl. 13-19.30
  • Region Syddanmark: Telefon 99 44 07 17, Tast 1. Alle dage inkl. weekend og helligdage kl. 8-18
  • Region Midtjylland: Telefon 70 23 24 15. Hverdage kl. 8-16, weekend og helligdage kl. 9-13
  • Region Nordjylland: Telefon 97 64 84 63. Hverdage kl. 8-17, weekend kl. 8-15.30 og helligdage kl. 8-13.30

Transport til vaccinationscenter eller lign.
Du skal selv sørge for transport til vaccinationscenter, egen læge, apotek eller lign.

Hvis du har brug for hjælp til transporten, fordi du har en varig funktionsnedsættelse, kan du få hjælp af din hjemkommune. Kommunens tilbud bør fremgå af din kommunes hjemmeside.

Hvis du får hjemmehjælp, kan du også spørge hjemmeplejen, om de kan hjælpe med at arrangere transport.

Vær opmærksom på, at det er kommunen der skal booke tid til din vaccine, hvis det er kommunen der transporterer dig til vaccinecentret. Det skal du ikke selv gøre.

Vaccination i eget hjem
Personer, der har svært ved at blive vaccineret i et vaccinationscenter kan blive vaccineret via en udkørende ordning. Det betyder, at de kan få tilbudt vaccination i deres eget hjem eller på et nærliggende vaccinationssted.

Det er ens hjemkommune, der vurderer, om man kan blive vaccineret via den udkørende ordning. 

Læs pjece med gode råd til dig, der er vaccineret, på www.stt.dk 

Influenzavaccination
Influenzavaccination anbefales til alle på 65 år og ældre, til personer med visse kroniske sygdomme, personale på sundheds- og ældreområdet og udvalgte dele af socialområdet m.fl.

Du kan blive vaccineret mod COVID-19 og influenza på samme tid, hvis du er i målgruppen for begge vacciner.

Læs mere om influenza-vaccination

godt at vide om covid-19-vaccinerne


Det er normalt at opleve rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet. Du kan også få træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser og let feber. Det er ikke ualmindeligt.

Disse bivirkninger går væk igen, og du behøver derfor ikke kontakte din læge.

Har du en kendt og svær allergi mod f.eks. lægemidler, bør du fortælle det til den, der vaccinerer dig inden du bliver vaccineret. Det er sjældent at nogen oplever alvorlige bivirkninger.

Læs mere om vaccinerne på www.sst.dk 

Kilde: Sundhedsstyrelsen 

Sidst opdateret 15.11.2022