Corona

Gode råd fra Ældre Sagen

Besøg på plejehjem i corona-tid

BEBOERE PÅ PLEJEHJEM OG I PLEJEBOLIG KAN IGEN FRIT FÅ BESØG. BEGRÆNSNINGER KAN KUN INDFØRES, HVIS STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED GIVER KOMMUNEN PÅBUD OM DET.

Nu kan beboere på plejehjem igen få besøg.

Det gælder både udendørs og indendørs besøg, og der er ingen begrænsning i forhold til, hvem der må komme på besøg.

Plejehjemslederen skal sikre trygge rammer for besøg
Det er plejehjemsledernes ansvar at sørge for, at besøgene kan foregå på en forsvarlig måde.

Det kan fx ske ved at stille håndsprit og nødvendige værnemidler til rådighed, så det er muligt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil minimere smitterisikoen, så det ikke bliver nødvendigt at genindføre besøgsrestriktionerne.

Læs artiklen: Pas godt på landets plejehjem under corona

Ved smitteudbrud eller risiko for smitteudbrud
Risikoen for at blive smittet med covid-19 er ikke ovre, og ved smitteudbrud eller risiko for smitteudbrud, kan det blive nødvendigt at indføre midlertidige besøgsrestriktioner eller besøgsforbud igen.

Indgreb i retten til frit at få besøg kan kun foretages, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed konkret har givet påbud til kommunen.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen at udstede midlertidigt forbud mod eller restriktioner for besøg, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed træffer beslutning ud fra mistanke om smitte, eller mistanke om øget risiko for smitte på en specifik institution hos beboerne, patienter eller ansatte eller ud fra oplysninger om antallet af smittede personer i en konkret kommune.

Forbud eller restriktioner kan være generelt fastsat, men kan også rettes mod specifikke plejehjem og kan omfatte både indendørs arealer og udearealer.

Hvis kommunen efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder besøgsbegrænsninger, skal de kunne læses på kommunens hjemmeside.

Besøg fra nærmeste pårørende og i kritiske situationer
Beboerne har altid ret til besøg i kritiske situationer og til besøg fra den nærmeste pårørende.

Hvis der undtagelsesvist er indført midlertidigt besøgsforbud på plejecenteret, kan den nærmeste pårørende aldrig blive nægtet besøg, selv om der ikke er tale om en kritisk tilstand.

Læs mere om besøgsrestriktioner på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Kontakt os
Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder i forhold til besøg på plejehjem eller plejecentre, er du velkommen til at kontakte Ældre Sagens telefoniske rådgivning. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt rådgivningen

Hold dig opdateret
Få overblik over seneste nyt fra Ældre Sagen om coronavirus. På siden samler vi også gode råd, viden og inspiration i en tid med corona. Siden opdateres løbende.

Gå til www.aeldresagen.dk/coronavirus

Sidst opdateret 16.09.2020