Corona

Gode råd fra Ældre Sagen

Besøg på plejehjem i corona-tid

BEBOERE PÅ PLEJEHJEM OG I PLEJEBOLIG KAN SOM UDGANGSPUNKT FÅ BESØG. BEGRÆNSNINGER KAN KUN INDFØRES, HVIS STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED GIVER KOMMUNEN PÅBUD OM DET.

Det er udgangspunktet, at beboere på plejehjem kan få besøg både udendørs og indendørs besøg, og der er ingen begrænsning i forhold til, hvem der må komme på besøg.

Plejehjemslederen skal sikre trygge rammer for besøg

Det er plejehjemsledernes ansvar at sørge for, at besøgene kan foregå på en forsvarlig måde.

Det kan fx ske ved at stille håndsprit og nødvendige værnemidler til rådighed, så det er muligt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil minimere smitterisikoen, så det ikke bliver nødvendigt at genindføre besøgsrestriktionerne.

Læs artiklen: Pas godt på landets plejehjem under corona

Ved smitteudbrud eller risiko for smitteudbrud

Risikoen for at blive smittet med covid-19 er ikke ovre, og ved smitteudbrud eller risiko for smitteudbrud, kan det blive nødvendigt at indføre midlertidige besøgsrestriktioner eller besøgsforbud igen.

Indgreb i retten til frit at få besøg kan kun foretages, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed konkret har givet påbud til kommunen.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen at udstede midlertidigt forbud mod eller restriktioner for besøg, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed træffer beslutning ud fra mistanke om smitte, eller mistanke om øget risiko for smitte på en specifik institution hos beboerne, patienter eller ansatte eller ud fra oplysninger om antallet af smittede personer i en konkret kommune.

Forbud eller restriktioner kan være generelt fastsat, men kan også rettes mod specifikke plejehjem og kan omfatte både indendørs arealer og udearealer.

Sådan ser du, om der er påbud om restriktioner i din kommune

Hvis kommunen efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder besøgsbegrænsninger, skal de kunne læses på kommunens hjemmeside.

Du kan også finde en oversigt over aktuelle påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Listen opdateres løbende. 

Se oversigt over aktuelle påbud om besøgsrestriktioner og besøgsforbud

Besøg fra nærmeste pårørende og i kritiske situationer

Beboerne har altid ret til besøg i kritiske situationer og til besøg fra den nærmeste pårørende.

Hvis der undtagelsesvist er indført midlertidigt besøgsforbud på plejecenteret, kan den nærmeste pårørende aldrig blive nægtet besøg, selv om der ikke er tale om en kritisk tilstand.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i forbindelse med et påbud om besøgsrestriktioner beslutte, at beboerne kan modtage besøg af yderligere to faste nære pårørende ud over nærmeste pårørende. Som udgangspunkt vil styrelsens påbud om besøgsrestriktioner fremover inkludere denne mulighed.

De to faste nære pårørende kan enten komme på besøg i beboerens egen bolig eller i et særligt besøgsrum.

Det er plejehjemmets leder der beslutter, om besøg af op til i alt 3 nære pårørende kan foregå i beboerens egen bolig eller i besøgsrum. Der kan dog altid max være to personer på besøg ad gangen.

Du kan spørge på plejehjemmet, om det er muligt at besøg kan foregå i beboerens egen bolig. Hvis plejehjemmet vurderer, at besøg i egen bolig ikke er forsvarligt, kan du bede om at få en begrundelse for, hvorfor du ikke må besøge beboeren i egen bolig. 

Skærpede retningslinjer for brug af værnemidler på sundheds-, ældre- og socialområdet

Pr. 28. september har Sundhedsstyrelsen skærpet retningslinjerne for brug af værnemidler. De anbefaler nu at personale, patienter, beboere og pårørende bruger værnemidler såsom mundbind og visir, når det ikke er muligt at holde 1 meters afstand til andre og 2 meters afstand til personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.  

De nye retningslinjer gælder i situationer, hvor der ikke er mistanke om eller påvist smitte med COVID-19.  

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de nødvendige værnemidler er tilgængelige, og at personalet er bekendt med retningslinjerne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at pårørende anvender mundbind, når der ikke kan holdes den anbefalede afstand ved besøg på både plejehjem, i den ældres eget hjem eller på sygehus.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundheds-, ældre og socialområdet her

Kontakt os

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder i forhold til besøg på plejehjem eller plejecentre, er du velkommen til at kontakte Ældre Sagens telefoniske rådgivning. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt rådgivningen

Hold dig opdateret

Få overblik over seneste nyt fra Ældre Sagen om coronavirus. På siden samler vi også gode råd, viden og inspiration i en tid med corona. Siden opdateres løbende.

Gå til www.aeldresagen.dk/coronavirus

Sidst opdateret 11.01.2021