Corona

Gode råd fra Ældre Sagen

Få gratis vaccine mod pneumokok-lungebetændelse

BEBOERE PÅ PLEJEHJEM OG PERSONER I SÆRLIGT UDSATTE RISIKOGRUPPER KAN BLIVE GRATIS VACCINERET MOD PNEUMOKOKKER

I Danmark indlægges ca. 15.000 mennesker årligt med lungebetændelse (pneumoni), og mange flere behandles hos de praktiserende læger. Pneumokok-bakterier er den hyppigste enkeltstående årsag til lungebetændelser.

Du nedsætter risikoen for at få pneumokok-lungebetændelse, når du bliver vaccineret.

Vaccinen beskytter mod alvorlige infektionssygdomme
Regeringen har besluttet at sårbare grupper kan blive beskyttet mod alvorlige infektionssygdomme via gratis vaccine mod pneumokokker. Det er for mindske risikoen for, at sårbare patienter kan blive ramt af en alvorlig pneumokok-infektion samtidig med, at de også er i risiko for et alvorligt COVID-19 forløb.

Pneumokokker kan resultere i meningitis, blodforgiftning og lungebetændelse. Hvis du har visse kroniske sygdomme kan du være i særlig høj risiko for at udvikle disse alvorlige sygdomme, hvis de bliver smittet med pneumokok-bakterier.

Vaccinen tilbydes til de mest sårbare først
Fra d. 22. april 2020 dækker vaccinationstilbuddet beboere på plejehjem, personer over 65 år med visse kroniske lidelser, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig pneumokok-sygdom.

I første omgang gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:

 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 • Personer, der er fyldt 65 år, med

  a. kronisk lungesygdom
  b. hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  c. diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  d. kronisk leversygdom
  e. kronisk nyresygdom
 • Personer, der er fyldt 2 år, med

  a. manglende eller dysfunktion af milten
  b. påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  c. medfødt eller erhvervet immundefekt
  d. liquorlækage
  e. tidligere invasiv pneumokoksygdom
  f. Cochlear implantation
  g. udført stamcelletransplantation
  h. udført organtransplantation
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering gør, at man er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok-sygdom.
 • Personer under 18 år med visse kroniske lidelser.

Senere på året forventes tilbuddet at blive udvidet til at omfatte alle, der er fyldt 65 år, samt flere risikogrupper under 65 år. Børn tilbydes allerede pneumokok-vaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet.

Vaccination tilbydes personer i risikogruppe, der ikke er vaccineret indenfor de sidste 6 år. Hos personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokok-sygdom kan der, efter lægelig vurdering, tilbydes vaccination med kortere interval, forudgået af antistofmålinger.

Sådan bliver du vaccineret
Hvis du bor på plejehjem/i plejebolig skal du tilbydes vaccination. Dette bør dit plejehjem være behjælpelig med.

Andre personer i risikogruppen skal kontakte deres læge om mulighed for vaccination. Der kan også være mulighed for at blive vaccineret via vaccinationsklinik eller apotek.

Hvis du, af helbredsmæssige årsager, ikke er i stand til at blive vaccineret hos lægen eller lignende, kan du eventuelt blive vaccineret hjemme.

Bivirkninger ved vaccination mod lungebetændelse
Det er normalt at opleve rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet. Du kan også få hovedpine, utilpashed og feber. Det er ikke ualmindeligt.

Det er sjældent at nogen oplever alvorlige bivirkninger.

Særlige forhold
Vaccinationen (PPV23) mod pneumokokker er gratis, hvis du er fyldt 65 år og har en kronisk sygdom, eller på anden måde er i en risikogruppe.

For nogle risikogrupper anbefales det at få en pneumokok-vaccination med PCV13 forud for PPV23.  PVC13 skal man selv betale for, der ydes dog klausuleret tilskud til visse grupper.

Læs mere om tilskud til vacciner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Influenzavaccination
Almindelig influenza-vaccination anbefales også til folk over 65 år, og mange risikofaktorer for influenzasygdom er de samme som for alvorlig pneumokok-sygdom.

Læs mere om influenza-vaccination her


Kilde: Sundhedsstyrelsen 

Sidst opdateret 24.04.2020