Corona

Gode råd fra Ældre Sagen

Kend reglerne for coronapas

 

Du skal bruge coronapas ved en række aktiviteter og arrangementer.

Myndighederne har indført krav om coronapas pga. stigende indlæggelsestal for personer med COVID-19.

Et coronapas dokumenterer, at du enten er vaccineret, tidligere smittet eller testet negativ for COVID-19.

Hvornår gælder mit coronapas?
Dit coronapas er gyldigt, hvis du kan dokumentere at du er vaccineret, tidligere smittet eller testet negativ for COVID-19. Det kan du hvis:

 • Du er fuldt vaccineret mod COVID-19 (har fået alle tre vaccinestik) .
 • Du for mindst 14 dage og højst 42 dage siden har modtaget det første vaccinestik.
 • Det er under fem måneder siden, du har modtaget andet vaccinestik (for 15-17-årige udløber coronapasset ikke fem måneder efter 2. vaccinestik).
 • Du har været smittet med COVID-19 indenfor de seneste seks måneder. Dit coronapas vil blive gyldigt 11 dage efter smitte (positiv PCR-test). Det betyder, at du vil have et gyldigt coronapas fra 11. dag og op til fem måneder efter positiv PCR-test.
 • Du kan fremvise en negativ PCR-test, der er højest 72 timer gammel, eller en negativ hurtigtest (antigen-test), der er højest 48 timer gammel.

Læs også: Se hvordan og hvornår du kan blive vaccineret mod COVID-19

Hvornår skal jeg bruge coronapas?
Du skal fremvise gyldigt coronapas på sygehuse, plejehjem, plejecentre og botilbud.

Kravet gælder ikke for børn under 15 år, værger, personlige repræsentanter, advokater med videre.

Du skal også vise coronapas ved:

 • Indendørs serveringssteder som restauranter og cafeer.
 • Liberale serviceerhverv der indebærer tæt fysisk kontakt (tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører mv.), bemandede solarier samt køreskoler og køreprøver.
 • Videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og sprogcentre.
 • Besøgende i fængsler og arresthuse skal som udgangspunkt kunne forevise et coronapas for at få adgang til et lokale eller en lokalitet tilknyttet kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Desuden skal du vise coronapas ved arrangementer og forsamlinger. Det gælder fx:

 • Museer, teatre, biografer og spillesteder.
 • Indendørs idrætsarrangementer.
 • Udendørs kultur- og idrætsarrangementer.
 • Menighedsarrangementer, gudstjenester og religiøse handlinger i kirker og andre trossamfund, hvis arrangøren ikke sikrer, at der er 100 eller færre tilskuere/deltagere indendørs eller 1.000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs.
 • Zoologiske anlæg og akvarier
 • Svømmehaller, idrætshaller og træningscentre. Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer.
 • Konferencer, folkeoplysning, foredrag, messer og dyrskuer.

Du skal fortsat bruge coronapas på rejser.

Offentlige og private arbejdsgivere kan kræve af sine medarbejdere, at de skal fremvise coronapas. For ansatte i regionerne og i staten er der krav om coronapas.

Læs mere om, hvor du skal vise coronapas på www.coronasmitte.dk  

Her skal du ikke vise coronapas
Du skal ikke vise coronapas, hvis du er deltager i egentlige politiske møder, valghandlinger, valgarrangementer mv.

Takeaway-steder og indendørs servering på sociale tilbud som varmestuer, herberger, plejehjem mv. er også undtaget krav om coronapas.

Du skal ikke vise coronapas, når du skal i fitnesscenteret, og du skal ikke vise coronapas ved forenings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter i svømmehaller.

Hvis du er idrætsudøver, scenekunstner eller ansat, frivillig mv. er du også undtaget krav om coronapas.

Vær dog opmærksom på, at erhvervsdrivende gerne selv må stille krav til deres kunder og gæster og kræve fremvisning af gyldigt coronapas, eller brug af mundbind/visir. Reglerne må dog ikke være diskriminerende..

Læs mere om coronapas på coronasmitte.dk

Coronapas og plejehjem, sociale tilbud m.v.

Pårørende skal kunne fremvise gyldigt coronapas ved besøg på plejehjem og sociale tilbud.

Ud over kravet om coronapas gælder stadig en anbefaling om at følge de generelle sundhedsfaglige anbefalinger om bl.a. rengøring og hygiejne.

Kravet omfatter alle døgntilbud samt en række dagtilbud og andre steder, hvor der kan være sårbare mennesker, herunder navnlig:

 • Plejehjem og plejeboliger
 • Aflastningspladser, hvorved forstås tilbud om midlertidigt ophold
 • Anbringelsessteder, botilbud og døgninstitutioner
 • Midlertidige og længevarende botilbud
 • Kvindekrisecentre
 • Forsorgshjem, herberger, tilbud med stofmisbrugsbehandling
 • Rehabiliteringsforløb
 • Særlige klub- og dagtilbud for personer med funktionsnedsættelse.

Følgende grupper er undtaget fra kravet om coronapas:

 • Børn under 15 år
 • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
 • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Læs mere om coronapas hos Social- og Ældreministeriet

Coronapas og rejser
Hvis du skal rejse til udlandet, bør du undersøge indrejsereglerne i det land, du skal besøge, herunder hvilke regler landet har for coronapas og dokumentation. Da reglerne bliver ændret løbende, er det en god idé at holde dig opdateret helt frem til afrejse.

Du kan bruge appen "Coronapas" som officiel dokumentation for vaccination, test og tidligere smitte ved rejser inden for EU (europæisk coronapas). For at skifte fra dansk visning til EU/udlandsrejse-visning skal du trykke på flyvemaskinen i øverste højre hjørne af skærmen, når du er logget ind i appen.

Vær opmærksom på, at lyntests i nogle tilfælde ikke vises korrekt i appen ”Coronapas”, hvorfor myndighederne anbefaler, at du får lavet en PCR-test forud for rejser.

Du kan overveje også at medbringe et print af dit coronapas, når du rejser. Det kan være godt at have, hvis din telefon pludseligt løber tør for strøm eller ikke kan logge på internettet eller coronapas-appen.

Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler ved rejser til Bornholm via Sverige.

Læs retningslinjerne for rejser til Bornholm

Læs mere om rejser til udlandet

Læs mere om det europæiske coronapas

Undtagelser til krav om coronapas
Hvis du af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, er du undtaget for krav om test og coronapas. I så fald skal du kunne dokumentere, at du er undtaget for test. Dokumentationen udstedes af dit kommunale borgerservicecenter.

Krav om coronapas gælder desuden ikke børn under 15 år.

Læs mere om undtagelser for krav om coronapas på www.coronasmitte.dk 

Få et digitalt coronapas på din smartphone
Der findes to digitale coronapas: ”Coronapas” og ”MinSundhed”, som du kan bruge, hvis du har en smartphone og NemID.

Appen ”Coronapas” kan bruges ved rejser til de lande, der stiller krav om en sådan dokumentation ved indrejse, og du kan bruge appen som officiel dokumentation for vaccine, test og tidligere smitte ved rejser inden for EU.

Du kan også hente et coronapas i appen ”MinSundhed”. Det kan dog ikke bruges i udlandet. Hvis du bruger coronapasset i ”MinSundhed”, skal du samtidig kunne fremvise ID.

Hent appen Coronapas i App Store

Hent appen Coronapas i Google Play

Hent og print coronapas på sundhed.dk
På www.sundhed.dk kan du logge ind med dit NemID og hente og printe forskellige coronapas.

Hent dit coronapas med NemID på www.sundhed.dk

Coronapas uden NemID
Alle færdigvaccinerede personer uden NemID vil modtage et printet coronapas med posten.

Myndighederne har i august 2021 udsendt nye coronapas for COVID-19 vaccination til personer uden NemID. De nye coronapas har en såkaldt QR-kode og er EU-certificerede. Du kan derfor bruge det, når du rejser i EU.

Hvis du mangler eller har mistet dit printede coronapas, kan du bestille et nyt på telefon 44 22 77 74. Telefonservicen er også for personer med NemID, men myndighederne opfordrer til, at man bruger digitale løsninger eller printer selv via sundhed.dk, hvis man kan.

Hvis du har været smittet med COVID-19, kan du også få fysisk dokumentation for en positiv PCR-test hos egen læge. Dokumentationen kan bruges som coronapas 14 dage efter den positive test og 12 måneder frem, da du i denne periode betragtes som immun.

Hvis du vil have skriftlig dokumentation for resultatet af en lyntest, er det vigtigt, at du gør personalet opmærksom på det, når du møder op til testen. Du får svaret 15-30 minutter efter din test, så vent med at forlade stedet.

Du kan også give fuldmagt til, at en anden person kan se, hente og printe coronapas for COVID-19 test på dine vegne. Det er ikke muligt at give fuldmagt til at hente coronapas for vaccination.

Læs om fuldmagter på sundhed.dk

Fejl i coronapas
Hvis du oplever, at der er fejl i dit coronapas, skal du kontakte den region, du bor i. 

Coronapas og bøder
Hvis du ikke overholder reglerne om coronapas, kan du få en bøde. Det er ulovligt at bruge et falsk coronapas eller coronapas, der tilhører en anden person.

 

Kom godt på pension

Støt sagen og få fordele

Ældre Sagen er en almennyttig forening for 900.000 danskere ligesom dig.
Vi kæmper for et Danmark, der er trygt for os alle at blive ældre i.

Som medlem støtter du det politiske arbejde, og du får:

• Rabat i mere end [Variabel:antal-butikker] butikker

• Gratis juridisk rådgivning

• Gode råd om pension, tilskud mm.

Alle over 18 år kan blive medlem af Ældre Sagen og støtte op om en god alderdom for alle i Danmark.

Sidst opdateret 17.01.2022