Corona

Gode råd fra Ældre Sagen

Processen ved vaccination er ikke god nok

Den første uge med vaccination af hjemmeboende har for mange været for kaotisk. Der er brug for, at myndighederne strammer op.

Ansvaret for at bestille livsvigtig vaccine skal ikke ligge hos en gruppe sårbare borgere, der har brug for hjælp for at kunne løse opgaven. Det er sundhedsvæsenets og myndighedernes opgave at etablere et system, der kan støtte og vejlede borgerne korrekt. 

Hjælp til bestilling mv.

De højest prioriterede risikogrupper har brug for rigtig meget hjælp og støtte i forbindelse med vaccinationen.

De har særligt brug for at få klar information og hjælp til transport, bestilling af tid m.v. særligt i en situation, hvor vaccinationen skal foregå i et forud planlagt og hurtigt tempo.

Og det kan ikke ske digitalt, da denne gruppe ofte er fritaget for digital post.

Alle kommuner skal påtage sig ansvaret med at hjælpe alle de borgere, de leverer hjemmehjælpsydelser til. Der skal tages personligt kontakt til hver enkelt, så der bliver bestilt tid og eventuel kørsel. 

Mange hjemmeboende har ikke pårørende, der kan hjælpe. Og informationsmaterialet er af en karakter, så det er svært for mange at forstå.

Der manglede et afgørende telefonnummer, der er lange ventetider i telefonen, og den lange ventetid er for mange endt med, at de er blevet bedt om at vende tilbage en anden dag.

Det får frustrationerne til at nå nye højder og får folk til helt at opgive.

Egen læge skal have mulighed for at visitere til vaccination

Vi får i Ældre Sagen mange henvendelser fra utrygge medlemmer, der er dybt afhængige af at blive vaccineret, og som er i tvivl om, hvor de er henne i vaccinekøen.

Mange tror, at de er en del af gruppe 5 og gruppe 6 ud fra beskrivelsen af, at de er i særlig risiko for alvorligt forløb pga. sygdomme. 

Mange ældre mennesker er kronisk syge ofte med flere sygdomme. De er ikke nødvendigvis i et aktuelt akut behandlingsforløb på hospitalet, men derfor er de fortsat syge af cancer, demens og lign. og derfor særligt udsat for et alvorligt sygdomsforløb. 

Derfor bør egen læge have udvidet mulighed for at visitere personer til vaccination. Og der er behov for præcis information om, hvem der er omfattet af gruppe 5 og 6.

Det samme gælder pårørende, der mangler sikkerhed for, at lægerne er opmærksomme på, at de har en afgørende funktion for patienten – og derfor skal prioriteres ved vaccination 

Husk at forebygge smitte

Selve vaccinationsprocessen skal også overholde alle anbefalinger om afstand, værnemidler og afspritning. Der skal strammes op, og det gælder både transporten til vaccinationsstedet og selve procedurerne på stedet.

Det er de mest sårbare grupper, der vaccineres nu og mange har siddet hjemme i isolation. Når de nu er nødt til at vove sig ud, skal det opleves trygt.

Brev til Sundhedsstyrelsen

Ældre Sagen har på ovenstående baggrund vurderet, at det har været nødvendigt at sende et brev direkte til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm med henblik på at bidrage med viden, samt få rettet op på situationen.

Brev til Søren Brostrøm

Hold dig opdateret

Få overblik over seneste nyt fra Ældre Sagen om coronavirus. På siden samler vi også gode råd, viden og inspiration i en tid med corona. Siden opdateres løbende.

Gå til www.aeldresagen.dk/coronavirus

 

 

Sidst opdateret 19.01.2021