Læs om Ældre Sagens arbejde som frivillig og almennyttig forening

Vores mål og strategier

Vores mål er at skabe gode og lange liv

Ældre Sagen arbejder for, at flest muligt skal kunne leve et godt og langt liv. Det formål forfølger vi ved at støtte og styrke tilværelsen som ældre medborger.

Mennesket er vigtigere end alder. Det er den enkeltes situation og behov, som vi tager udgangspunkt i.

De ældre i vores samfund er meget forskellige, og vi kan ikke tale om en homogen gruppe. Nogle har en relativt problemfri og tilfredsstillende tilværelse, mens andre er svækkede og afhængige af hjælp.

Læs om, hvordan vi arbejder som frivillig og almennyttig forening

Ældre Sagen støtter og styrker

Ældre, der er svækkede eller under pres, forsøger vi at støtte, forsvare og beskytte. Deltag i Ældre Sagens aktiviteter. Du kan for eksempel møde andre i strikkeklub, værksted, stavgang eller seniordans.

For eksempel når vi drøfter lovgivning med politikere. Her har vi fokus på dem, der har et dårligt helbred, er afhængige af pleje og omsorg, har en svag økonomi, er fremmede over forny teknologi og så videre.

Det gælder også i vores frivillige, sociale indsats lokalt, der er rettet mod ældre, som er svækkede, føler sig ensomme eller mangler livsmod.

Flertallet af ældre i vores samfund har en god og sikker tilværelse. Det styrker vi med aktiviteter, arrangementer og tilbud til vores medlemmer, så de kan bevare og udvikle deres ressourcer og måske selv til, at andre kan få et bedre liv.

At være ældre er mange ting

Vi kan ikke dele ældre op i stærke og svage ældre. Ældre Sagen kæmper for en række mærkesager. Læs her, hvad vi kæmper for og hvorfor.

Nogle ældre har helbredsproblemer i en periode, andre har en svækket økonomi, men et godt helbred, eller et svækket helbred, men gode sociale relationer.

Det er heldigvis de færreste ældre, der vedvarende er svækkede eller truede på alle områder i deres liv.

Derfor søger vi at støtte og styrke. Det gør vi for, at Danmark skal blive et bedre land at blive ældre i – også for dem, der i dag er yngre eller midaldrende.

Læs fakta om ældre i Danmark

Sådan gør vi visionen til virkelighed

I vores strategi frem mod 2016 har vi en vision for, hvordan vi vil være og opfattes i 2016.

Vi er i fuld gang med at forandre og udvikle foreningen, så Ældre Sagen opnår den ønskede position og vision. Det har vi udtrykt i en række strategiske hensigter:

  • Vi vil øge synligheden af vores holdninger, aktiviteter og resultater.
  • Vi vil bidrage konstruktivt til et samfund i politisk og teknologisk forandring.
  • Vi vil sprede de gode eksempler og ideer og udvikle vores lokale frivilligaktiviteter, herunder vores social-humanitære indsats.
  • Vi vil sætte den nye generations kompetencer i spil ved at organisere os på nye måder. 
  • Vi vil udvide paletten af frivilligaktiviteter, så vi kan tiltrække flere og yngre frivillige.
Læs mere om vores arbejde i årsrapporten

Sidst opdateret 24.04.2017