Glade mennesker dyrker motion

Frivillige

Den frivillige indsats

Frivilligkonsulenter

Vores konsulenter servicerer og støtter de mange frivillige, som laver aktiviteter og lokalt arbejde i Ældre Sagens lokalafdelinger rundt om i landet.

Vi hjælper dig med at løfte de opgaver, du har taget på dig som frivillig. Vi servicerer lokalafdelinger, koordinationsudvalg og distrikter med det foreningsmæssige og hjælper med at sikre lokalpolitisk indflydelse. Du kan kontakte konsulenter fordelt på både geografi og frivilligområde.

Sådan er organisationen bygget op

Find og kontakt den konsulent, der er relevant for dit arbejde. 

Foreningskonsulenter
Mogens Rieks, Foreningskonsulent i distrikt 3 og 4. Kontakt på tlf. 2810 4846 eller mr@aeldresagen.dk

Bente Petersen, Foreningskonsulent i distrikt 7 og 8. Kontakt på tlf. 2810 5287 eller bp@aeldresagen.dk

Lise Høst, Foreningskonsulent i distrikt 9 og 10. Kontakt på tlf. 2479 6263 eller lih@aeldresagen.dk

Torben Færk, Foreningskonsulent i distrikt 1 og 2. Kontakt på tlf. 2810 4845 eller tf@aeldresagen.dk

Troels Lorenzen, Foreningskonsulent i distrikt 5 og 6. Kontakt på 4016 4638 eller trl@aeldresagen.dk

Udviklingskonsulent
Eva Raabyemagle. Kontakt på tlf. 2937 9015 eller er@aeldresagen.dk

Ældrepolitisk konsulent
Rikke Sølvsten Sørensen. Kontakt på 3396 8778 eller rss@aeldresagen.dk

Social-humanitære konsulenter
Tine Schiller. Kontakt på tlf. 3396 8648 eller tsc@aeldresagen.dk
Louise Murman Spanning. Kontakt på tlf. 3396 8719 eller lms@aeldresagen.dk

Konsulenter på ensomhedsområdet 
Karen Skou. Kontakt på tlf. 3396 8718 eller ksk@aeldresagen.dk
David Vincent Nielsen på tlf. 3396 8776 eller dvn@aeldresagen.dk

Konsulenter på it-området 
Judith Nathan. Kontakt på tlf. 3396 8692 eller jn@aeldresagen.dk (barsel)
Jesper Holst. jho@aeldresagen.dk

Konsulent på generationsmøder 
Katrine Sølyst Heinild. Kontakt på tlf. 5133 5647 eller ksh@aeldresagen.dk

Konsulent på sundheds- og idrætsområdet
Karin Schultz. Kontakt på tlf. 3396 8646 eller kas@aeldresagen.dk

Konsulent på Vågetjenesten og Sorg og Livsmodsgrupper 
Camilla Stubbe Teglbjærg. Kontakt på tlf. 3396 8668 eller cst@aeldresagen.dk

Konsulent på Plejehjemsområdet 
Jette Abildskov. Kontakt på tlf. 3396 8738 eller ja@aeldresagen.dk

Kursusadministration
Karin Rosenquist. Kontakt på tlf. 3396 8727 eller kr@aeldresagen.dk
June Mortensen. Kontakt på tlf. 3396 8642 eller jm@aeldresagen.dk

Frivilligservice
Per Jacobi. Kontakt på tlf. 3396 8690 eller pj@aeldresagen.dk
Ole Peinow. Kontakt på tlf. 3396 8658 eller op@aeldresagen.dk

Afdelingssekretær
Kirsten Thustrup. Kontakt på tlf. 3396 8702 eller kt@aeldresagen.dk

Sidst opdateret 06.09.2018