Formandens Nyhedsbrev april 2021

Kære læser

Coronaen udvikler sig meget uforudsigeligt og dermed også de mange restriktioner, som ofte kan være svære at forklare og forstå for de fleste, tror jeg. For mig er det mest overraskende, at forsamlingsforbudet indendørs stadig er opretholdt på max fem personer. Vi har derfor besluttet først at starte op med indendørsaktiviteter den 1. september 2021.

Heldigvis er der dog åbnet op for udendørs aktiviteter, så stavgang tirsdag og onsdag er startet.

Det er også muligt at starte op for cykelmotion, hvis der er interesse for det.

Cykelpiloterne på plejehjemmene må også starte op, hvis plejehjemmet godkender det.

Krolf kan også starte op.

Indendørs har vi hele tiden haft besøgsvenner i gang, og vågetjenesten er også startet op igen, så der sker da lidt.

Vi håber meget snart at kunne få it-cafeen om mandagen i gang, men de sidste godkendelser er ikke på plads. Så snart de er det, vil jeg give besked.

Kontoret håber vi at få i gang til august, men da kun om mandagen.

Varmtvandsgymnastik til september 2021

Erling, der var ansvarlig for vor store succes, varmtvandsgymnastik, er desværre flyttet til Holbæk, men heldigvis har vi fundet en ny ansvarlig, der vil stå for administrationen af varmtvandsgymnastikken. Det er Hans Jørgen Abildgaard, som i løbet af august vil forsøge at danne hold på ny. Hans Jørgen kan kontaktes på telf. 28 57 47 43.

Det kommer, som før, til at foregå i DGI huset, og vi satser på, at prisen stadig er 50 kr./gang.

Årsmøde 9. september kl. 14-16

Årsmødet er planlagt til torsdag d. 9. september 2021 i DGI huset, så reserver allerede nu datoen.

Mødet varer fra kl. 14-16 og der serveres kaffe og lagkage. Mødet er kun for medlemmer og det er gratis at deltage.

Husk medlemskort eller Ældre Sagens app med medlemskort.

Brug af vort hus

Selvom vi ikke starter aktiviteter op før til september, kan man bruge huset i den udstrækning restriktionerne tillader det. Her tænker jeg specielt på forsamlingsforbudet, der formentlig meget snart bliver ændret.

Der skal altid bruges mundbind indendørs, undtagen når man sidder ned. Afstandskrav på 2m skal overholdes. Afspritning i henhold til opslag på hvert enkelt rum, her vil også være et max for antal personer i rummet.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Rask

Formand Vordingborg Lokalafdeling

Sidst opdateret 17.04.2021