Foredrag og møder

Vadehavet - Nationalpark og vredensnaturarv

Lektor Uwe Lindholdt fortæller om hvordan vadehavet og marsken er dannet og påvirket af tidevand og stormfloder. Hvordan det fungerer som spisekammer og yngleområde for trækfugle. Om dyre og planteliv, samt menneskers udnyttelse af Vadehavet og Marsken. Bindende tilmelding senest 21.1.2019.

Lokalafdeling

Vojens

Hvem

For alle

Pris medlemmer

60 kr., for foredrag, kaffe og kage

Pris ikke medlemmer

60 kr., for foredrag, kaffe og kage

Hvornår

28.01.2019 kl.14.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja