Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Foredrag og møder

Årsmøde 2023

Efter årsmøde og kaffebord er der underholdning ved Sonja og Svend Aage Jeppesen, som har været lærer på Omø i mange år

Lokalafdeling

Ulfborg-Vemb

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

08.03.2023 kl.14.00-16.00

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Ulfborg aktivcenter, Holmegade 35,

Beskrivelse

Lærerparret Sonja og Svend Aage Jeppesen, som har været lærer på Omø i mange år, efter at have været ansat ved Ulfborg skole de første år af deres virke. Detfortæller om hvordan det er at komme til at bo på en ø.


Dagsorden ifølge vedtægter


  1.    Valg af dirigent


2.    Beretning om lokalbestyrelsen/koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse.


a.     Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.


3.    Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse


4.    Indkomne forslag som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.


5.    Valg af 2 lokalbestyrelsesmedlemmer.
På valg er Kai Munk, Else Susgaard og Hjalmar Nielsen


6.    Valg af 2 suppleanter for 1 år.


Eventuelt