Andet

Årsmøde 2019

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag , der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Der bliver serveret kaffe og lagkage og der afsluttes med bankospil. Eventuelt kontakt formanden, Otto Nielsen tlf. 59346474

Lokalafdeling

Trundholm

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

07.03.2019 kl.14.00-14.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Tilmelding

Ingen tilmelding bare mød op.

Mødested

Vig Forsamlingshus