Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Foredrag og møder

Årsmøde 2023

Efter årsmødet vil Ældre Sagen være vært ved en let anretning til de tilmeldte. Husk Medlemskort.  

Lokalafdeling

Stubbekøbing

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

14.03.2023 kl.14.00-16.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Mona Hansen, 40 82 19 54 fra 14. februar til senest 7. marts 2023

Mødested

Stubbekøbing Hallens Mødelokale, Gl. Landevej 1, Stubbekøbing.

Beskrivelse

Årsmøde tirsdag den 14. marts 2023 kl. 14.00 i Stubbekøbing Hallen.


Efter årsmødet vil Ældre Sagen være vært ved en let anretning til de tilmeldte.


Husk Medlemskort.


Bindende tilmelding til Mona Hansen 40 82 19 54 fra 14. februar til senest 7. marts 2023.


Dagsorden (iflg. vedtægter)


1. Velkommen


2. Valg af dirigent


3. Beretning om lokalbestyrelsen og koordinationsudvalget


4. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse


5. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.


6. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før årsmødet


7. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år:


8. Valg af suppleanter for et år:


9. Eventuelt.