Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Motion

Smidighedstræning i Stevnshallen

De første 3 gange er introduktionsdage, hvor man vederlagsfrit kan stoppe efter 3. gang. Derefter betales der for hele sæsonen kr. 300,00 for medlemmer af Ældre Sagen (mod forevisning af medlemskort) og for ikke- medlemmer kr. 600,00. Betaling sker senest ved 4. møde i Stevnshallen til træneren

Lokalafdeling

Store Heddinge

Hvem

For alle

Pris medlemmer

300 kr.

Pris ikke medlemmer

600 kr.

Hvornår

Alle uger
Onsdag kl. 17:00 - 18:00
Slutdato: 29.03.2023

Tilmelding

Sker ved fremmøde, kontaktperson Lilly Meisner Petersen tlf. 40113952

Mødested

Multihallen i Stevnshallen, Store Heddinge