Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om klubben

Ældre Sagens Kegleklub Sønderborgs formål er at samle Ældre Sagens medlemmer til forskellige former for kegleaktiviteter, for på denne måde at fremme sundheden og det sociale samvær.

Kun medlemmer af Ældre Sagen kan optages i klubben.

Klubben har egne vedtægter og en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

Medlemmerne betaler et kontingent til dækning af baneleje og administration.

Klubben er medlem af Dansk Kegle Forbund.

Foruden almindelig motionskegler, tilbydes deltagelse i diverse turneringer og stævner.

Kontingent

Prisen for at blive medlem af klubben og deltagelse i keglespillet er for tiden kun 150 kr. pr. kvartal. 
Deltagelse i turneringer er gratis for medlemmer.

Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem, kan du hente en indmeldelsesblanket ved at klikke MANGLER. Blanketten bedes sendt til Bitten Schmidt

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af Ældre Sagens Kegleklub, kan du hente en udmeldelsesblanket ved at klikke MANGLER. Blanketten bedes sendt til Klubbens formand. (se nederst på siden)

Adresseændring

Skifter du adresse, kan du meddele klubben ved at hente og udfylde MANGLER, og sende den til Klubbens formand. (se nederst på siden)

Keglespillet

Er ikke kun et spil, men også en oplagt mulighed for socialt samvær med hygge og en god snak med hinanden.

Spilletider

Der spilles holdvis én gang om ugen hele året fra mandag til fredag.
Keglespillets varighed svinger mellem 2- 3  timer pr. gang, ligeligt fordelt med spil på banen og hygge i de tilstødende lokaler.
Foruden den ugentlige motion og træning er der mulighed for deltagelse i diverse stævner og turneringer både lokalt og eksternt i Sønderjylland.

Lidt om spillet

Banen er 35 cm. bred og 23 meter lang og kuglerne vejer omkring 3 kg.
I alt sin enkelthed går det ud på med et enkelt kast at vælte 9 kegler for enden af banen.
Kastene afgives enten med én hånd eller to-håndsfatning.

Sidst opdateret 18.10.2023

  • Heinz Johansen

    • Bowling.

    Mobil
    20864541