Ældre Sagens kegleklub Sønderborg.

Generalforsamling

Onsdag den 11. aug. 2021 kl. 14.00


 

  

Generalforsamling

Onsdag den 11. aug. 2021 kl. 14.00

Keglecenter.

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning ved formanden.

4. Regnskab ved kassereren.

5. Kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af stemmetællere.

8. Valg af bestyrelses medlemmer:

Anne Normann. - modtager ikke genvalg.

Bitten Schmidt. - modtager genvalg

Kurt Jensen. - modtager genvalg.

9. Valg af suppleanter:

Bestyrelsen har følgende forslag til bestyrelsen – Kirsten Fogt,

og som 2. suppleant – Egon Fogt.

 

11. Evt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til:

Bitten Schmidt. Bakkevang 1, 6400 Sønderborg. (bitten@fritid.tele.dk), senest den 3. aug. 2021.

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe/te og boller med pålæg.

På grund af serveringen er tilmelding nødvendig til holdlederen senest den 3. aug. 2021.

Efter generalforsamlingen er der Holdledermøde.

 

Sønderborg, den 1. juli 2021.

 

 

Indbydelse til holdleder/inkassatormøde den 11. aug. 2021

kl. ca. 15 i Keglecentret.

Dagsorden

  1. Velkomst ved formanden

  1. Orientering ved formanden

  1. Orientering ved kassereren

  1. Turneringer:

Ældre Kegler v/ formanden for Ældre Kegler Emil Andersen.

Intern Turnering v/ Hans Boysen.

  1. Bordet rundt.

Da mødet starter ca. kl. 15 med kaffe/te og boller med pålæg bedes I melde afbud, eller sende en substitut.

Afbud til Bitten Schmidt tlf. 23 44 94 75, mail: bitten@fritid.tele.dk

senest den 3. aug.

 

 

Sidst opdateret 18.08.2021