Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Generalforsamling

Generalforsamling

Onsdag den 19. april 2023 kl. 14.00
Keglecenter


     

 

Generalforsamling Onsdag den 19. april 2023 kl. 1400 Keglecenter

 

!. Velkomst ved formanden

 

2. Valg af dirigent

 

3. Beretning ved formanden

 

4. Regnskab ved kasseren

 

5. Kontigent

 

6. Indkomne forslag

 

7. Valg af stemmetæller

 

8. Valg af bestyrelses medlemmer

 

Bitten Schmidt modtager genvalg

 

Kirsten Fogt modtager genvalg

 

Egon Fogt modtager genvalg

 

Kurt Jensen modtager genvalg

 

10. Valg af revisor 

 

Bent Jensen modtager ikke genvalg

 

11. Evt. 

 

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendes til 

Bitten Schmidt Bakkevang 1, 6400 Sønderborg senest den 5. april 2023

bitten@fritid.tele.dk

 

Efter generalforsamlingen serveres der boller med pålæg og ost, plus kaffe og the 

 

Anna Matthisen har meldt sig ud p.g.a sygdom, derfor skal der vælges et nyt medlem til bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 10.03.2023