Spil

Petanque

Når vejret tillader det.

Lokalafdeling

Slangerup

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

250 kr., om året

350 kr., Familiekontingent

Hvornår

Alle uger
Tirsdag kl. 10:00 - 12:00
Onsdag kl. 18:30 - 18:30
Torsdag kl. 10:00 - 12:00
Søndag kl. 12:30 - 14:30

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Petanquebanen ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

Beskrivelse

Slangerup Petanque
Club tilretter sig alles behov for fysisk (begrænset) bevægelse, frisk luft, god social kultur samt mulighed for at dygtiggøre sig i spillet og deltagel-se i turneringer, såvel alvorlige som sociale.
Vort formiddagshold spiller tirsdag og torsdag kl. 10:00 til ca. 12:00, her lægges der især vægt på den sociale tilgang til spillet samt et godt sam-menhold, hvor der er tid til en kaffetår m.v.
Vort søndagshold spiller søndage klokken 12:30 og ca. to til tre timer samt onsdage klokken 18:30.
Dette hold stiller flere spillere til turneringer i Dansk Petanque Forbund henholdsvis Veteran- og landsturneringen, hvor vi kan gøre os gældende på et lavere niveau.
Det er således, at de forskellige klubber afholder åbne turneringer i en sæson, hvor man kan tilmelde sig og dermed opleve de mange glade og hyggelige petanquespillere, der findes i vort område.
Vi afholder også selv interne turneringer såsom vinturnering en gang om måneden, pizzaturnering og grillturnering en gang om året samt julefro-kost for søndagsholdet og nytårskur for formiddagsholdet.
Jeg vil derfor opfordre alle til at komme op og se hvor vi bor, og få en snak.


Kontakt: Birgitte Nielsen, tlf. 27 96 92 00.


Mail: bsnslg@youmail.dk