Klippekortet har stor værdi for ældre

Læserbrev fra de 4 lokalafdelinger i Silkeborg kommune

Klippekort Kære Gitte Willumsen

Sundheds- og Ældre-udvalget har foreslået, at et klippekorts længde nedsættes fra 50 min. til 30. min.

Ældre Sagen er ligesom flere andre bekymret for spareforslaget, som vi frygter kan få store konsekvenser for de ældre borgeres livskvalitet.

Klippekortordningen kom som en ekstrabevilling via værdigheds-milliarden for et par år siden. Formålet var, at den skulle give de ældre på plejehjem flere muligheder for adspredelse og mulighed for deltagelse i forskellige aktiviteter.

Nu er ordningens finansiering blevet en del af den almindelige kommunale økonomi, og vupti så udsættes den for et sparekrav. Ældre Sagen rejser sagen over for sundheds- og ældre-udvalget med følgende spørgsmål:

Hvordan har politikerne tænkt sig, at en halv times klippekort kan bruges?

Stopper en tur midt på Frederiksberggade eller mellem Gjern og Silkeborg, når den halve time er gået ? Og går man så over til en egenbetaling for at komme videre?

Vil udvalget sikre, at man fortsat kan samle klip sammen, så den enkelte borger får mulighed for at kunne deltage i forskellige arrangementer?

Hvor mange bruger klippekort?

Hvordan er fordelingen i kommunen?

Hvordan har brugerne været inddraget i forhold til spareforslaget?

Silkeborg Kommune har plejehjem og plejeboliger rundt om i kommunen, og mange brugere vil have ganske langt til forskellige aktiviteter. Derfor er et klippekort på 30 min. en kraftig forringelse af mulighederne for at kunne deltage i aktiviteter uden for plejehjemmet, hvilket jo var hele ideen med klippekort. Vi rejser spørgsmålene, fordi vi gerne vil sikre de bedste vilkår på ældreområdet, selv i en sparerunde.

Silkeborg vil gerne være en »Demensvenlig kommune« og er med I projekt »Drømmekommune«, som bl.a. har som mål at bekæmpe ensomhed. Ældre Sagen er involveret i begge projekter og yder en stor indsats for at bekæmpe ensomhed. Det er en stor opgave som ikke bliver lettere at løfte, når kommunen skærer ned på både klippekortet og den kollektive trafik.

 

Sidst opdateret 02.09.2019

 • Bente Margrethe Nielsen

  • Medlem af Koordinationsudvalget
  • Formand i lokalafdelingen
  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • Socialt arbejde generelt
  • Ældrepolitik

  Tlf
  86822291
  Mobil
  40198682
  E-Mail
  FM.Silkeborg.743@aeldresagen.dk