Samarbejde i Kommunen

Samarbejde i Kommunen

I kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end én lokalbestyrelse, er der nedsat et koordinationsudvalg.

Koordinationsudvalget varetager lokalafdelingernes interesser og opgaver over for offentlige myndigheder og pressen.

Arbejdsområderne kan være:

 • Ældrepolitik: Hjemmehjælp m.v.
 • Sundhedspolitik: Forebyggelse, genoptræning.
 • Ældres bomuligheder: Ældreboliger, plejeboliger.
 • Samarbejde med Ældrerådet.
 • Samarbejde med kommunens Ældreråd.
 • Bekæmpelse af ensomhed.
 • Den kollektive trafik

  Læserbrev fra de 4 lokalafdelinger i Silkeborg kommune

  Læs mere
 • Koordinationsudvalget

  Projekt 'Drømmekommune'

  Læs mere
 • Klippekortet har stor værdi for ældre

  Læserbrev fra de 4 lokalafdelinger i Silkeborg kommune

  Læs mere
 • Nedenstående fælles læserbrev har været bragt i MJA 23. August 2018

  Forringer Regionsrådet igen vilkårene for silkeborgenserne. Og piller de ved fremtiden for Regionshospital Silkeborg?

  Læs mere
 • Sammen er vi en stærkere stemme

  Det er med dette udgangspunkt at de 4 Ældre Sags foreninger i Silkeborg har taget initiativ til at udbygge samarbejdet m...

  Læs mere

Sidst opdateret 08.03.2021