Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Samarbejde i Kommunen

Formmand for koordinationsudvalget:
Bente Nielsen, Silkeborg, 40 19 86 82 mail: FM.Silkeborg.743@aeldresagen.dk

Næstformand:Barte Risom Holst, Them, 40 30 07 63 mail barthe@risomholst.dk

I kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end én lokalbestyrelse, er der nedsat et koordinationsudvalg.

Koordinationsudvalget varetager lokalafdelingernes interesser og opgaver over for offentlige myndigheder og pressen.

Arbejdsområderne kan være:

 • Ældrepolitik: Hjemmehjælp m.v.
 • Sundhedspolitik: Forebyggelse, genoptræning.
 • Ældres bomuligheder: Ældreboliger, plejeboliger.
 • Samarbejde med Ældrerådet.
 • Samarbejde med kommunens Ældreråd.
 • Bekæmpelse af ensomhed.
 • Klippekortet har stor værdi for ældre

  Læserbrev fra de 4 lokalafdelinger i Silkeborg kommune

  Læs mere
 • Sammen er vi en stærkere stemme

  Det er med dette udgangspunkt at de 4 Ældre Sags foreninger i Silkeborg har taget initiativ til at udbygge samarbejdet m...

  Læs mere

Sidst opdateret 16.11.2021