Kære borgmester Steen Vindum

Vi henvender os til dig, fordi vi er stærkt bekymret over konsekvenserne for de kommende besparelser på demensområdet. En besparelse der ikke har været skrevet meget om i avisen. Og det er jo lige om lidt det kommunale budget lægges.

Det kan virke lidt uskyldigt, når man foreslår en Demenskonsulent sparet væk. En stilling som der kun blev fastholdt i knapt et år. Vi må spørge, hvor er fremtidsplanlægningen?

Som vi ser det, så får de tre tilbageværende medarbejdere ganske meget travlt, når de skal samle op på området. Her er tale om en direkte kontakt til brugere og pårørende, hvor færre hænder skal løse flere direkte borgernære opgaver.

Et andet område som rammes er demenscafeen i Mariehøj sognehus. En aktivitet der startede i foråret 2003.  Fjernes demenskonsulenten, som her støtter og rådgiver demente og pårørende, falder Ældre Sagens tilbud også på gulvet. Vi hverken kan eller skal erstatte et kommunalt tilbud.

Et tredje område som rammes er skovvandrerne. Et tilbud der har stor betydning for de demensramte, de kommer du i frisk luft, noget der passer godt til Silkeborg som Outdoor kommune. Men det har også stor betydning for de pårørende. Her får de et lille pusterum i hverdagen, hvor man ellers tit selv er på 24/7 365 dage om året. Her bliver konsulenten også sparet væk.

Et fjerde område som beskæres er Demenshjørnet, som er et tilbud der gives ude i lokalområdet, rundt om i kommunen.

Et femte område der skæres bort er oprettelse af pårørendegrupper.

Fælles for alle de nævnte områder er at de rummer hjælp og støtte i hverdagen, at de indeholder megen forebyggelse både for den demente og for deres pårørende.

Til slut vil vi pege på, at alle prognoser taler om flere demente, og om yngre der rammes af demens, hvorfor der vil være behov for at udvikle tilbud der rækker ud til både ældre og yngre.

Silkeborg kommune er demenskommune og har oprettet demensambassadører, skal de initiativer have fodfæste i hverdagen, så må der findes andre løsninger end nedskæringer, hvis kommunen vil have indhold i tilbuddene.

Ældre Sagen og vores demensfrivillige har selv med glæde været med til at yde hjælp og støtte. De ved de gør en forskel. Det vil vi gerne fortsætte med, men det kræver at kommunen også opfylder sin del af opgaven.

Det håber vi på vegne af de demensramte og deres familier at der kan findes en bedre løsning på, end de besparelser der nu ser ud til at ramme området.

Venlig hilsen

Ældre Sagen i Silkeborg

Bente Noesgaard, Formand Ældre Sagen Silkeborg kommune.

Ruth Conradsen, Demensansvarlig kontaktperson i Ældre Sagen Silkeborgs lokalafdeling

Bente Nielsen, Formand Ældre Sagen Silkeborgs lokalafdeling

Sidst opdateret 08.01.2020